Disrupt Corporate Training Program

โปรแกรมอบรมสำหรับองค์กร
ยกระดับองค์กรและผู้นำให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ด้วยหลักสูตรจากตัวจริงด้าน Leadership และการ Transform องค์กร
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา ฟรี!

Our Disruptive Clients

เราสร้างผู้นำและการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรชั้นนำ

And Many More ...

Why Disrupt?

Disrupt frameworkLarge pentagon ecosystemMiddle pentagon
Team icon
Empowering Team
การสร้างทีมที่แข็งแกร่ง

สร้างผู้นำที่มีพลังในการขับเคลื่อนทีมและองค์กรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ตัวอย่างคอร์ส

การสื่อสาร
(Communication)

การตั้งเป้าหมาย
(Goal Setting, KPI, OKR)

การถ่ายทอดงาน
(Work Delegation)

การเสริมสร้างผลิตภาพในองค์กร
(Productivity Creation)

การโค้ชชิ่ง
(Coaching)

และอื่น ๆ

Learning Agility icon
Learning Agility
ความสามารถในการเรียนรู้

สร้างความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับความไม่แน่นอนในอนาคต

ตัวอย่างคอร์ส

การจัดการความรู้ส่วนตัว
(Personal Knowledge Management)

การพัฒนากรอบความคิด
(Growth mindset)

และอื่น ๆ

DAT icon
Digital, AI Tech skills
การประยุกต์ใช้ D.A.T

การเรียนรู้ทักษะในอนาคตอย่าง D.A.T (Digital, AI, and tech skills) และสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทีมและองค์กร

ตัวอย่างคอร์ส

การวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรยุคใหม่
(Data Analytics)

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับผู้บริหาร
(AI for Executive)

การวางแผนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
(Digital Transformation Strategy)

และอื่น ๆ

Business icon
Business Acumen Innovation
ไหวพริบทางธุรกิจและการสร้างนวัตกรรมใหม่

เสริมสร้างทักษะทางธุรกิจและสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

ตัวอย่างคอร์ส

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
(Business Strategic Planning)

และอื่น ๆ

Sustainability icon
Sustainability mindset
ความตระหนักรู้ต่อ
ความยั่งยืน

คำนึงถึงผลกระทบของธุรกิจในระยะยาวที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการทำธุรกิจที่คำนึงถึง 3P (People, Planet, and Profit)

ตัวอย่างคอร์ส

เทรนด์ด้านความยั่งยืนในธุรกิจและนวัตกรรม
(Sustainability trends for business and innovation development)

แนวคิด ESG สำหรับธุรกิจและการลงทุน
(ESG for business and investment)

และอื่น ๆ

เรียนรู้กับตัวจริงด้าน People Transformation

Patamawalai

คุณจี๊ด
ปัทมาวลัย รัตนพล

 • Chief Executive Advisor, S&P Syndicate Public Co.,Ltd

 • Ex-Chief People Officer, Minor International PCL. & The Minor Food Group PCL.

Kantima

คุณเจี๊ยบ
กานติมา เลอเลิศยุติธรรม

 • Chief Human Resources Officer, Advanced Info Service Public Company Limited

 • Group Chief Human Resources Officer, Intouch Holdings

Sarut

คุณสรุจ
สรุจ ทิพเสนา

 • Executive Director and CTO, STelligence

 • Ex-Cloud Specialist Director, Microsoft Thailand

Sarut

คุณจอม
คมจักร กำธรพสินี

 • Entrepreneur & Gallup Coach

 • Ex-Managing Director, iProspect (Thailand)

 • Co-Author of Best-Selling Book  “การตลาดแบบแบรนด์ใหญ่ ที่ไม่เคยมีใครบอกคุณ”

Sarut

คุณการ์ด
พงศกร ชาญชัยศรีสกุล

 • Head of Organizational and Talent Development, Lazada

 • MBA Lecturer, TUXSA

 • Founder and Lead Consultant, PC: People X Culture

Sarut

อาจารย์นภดล
นภดล ร่มโพธิ์

 • Professor, teaching Strategic Performance Measurement, Thammasat University

 • Writer and Content Creator (ตัวอย่างหนังสือ: ใช้ OKRs อย่างไรให้สำเร็จ)

 • Facebook Page/ Podcast: Nopadol's Story (OKRs, performance/people management)

และ Speaker ด้าน People และ Business แนวหน้าของประเทศอีกมากมาย

ทำไมต้องเป็น Disrupt?

มั่นใจในผลลัพธ์กับตัวจริงในด้าน Leadership และ Innovation

Co-create
Cooperate icon

ร่วมมือกับทีมการออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design) เพื่อออกแบบแผนการอบรมที่ตอบโจทย์ความต้องการองค์กร

Communication
Promote icon

จัดทำการประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อเพิ่ม Employee Engagement

Continuous Learning
Apply icon

มั่นใจในผลลัพธ์และการนำความรู้ไปใช้งานได้จริง ผ่านการวัดผลผ่านระบบ AI-powered Assessment 

กระบวนการทำ Learning & Development ของ HR
L&D icon

มีความต้องการทำ L&D เพื่อให้องค์กรปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

Communicate icon

สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

Training icon

จัดโปรแกรมการฝึกอบรม หรือเทรนนิง ที่เหมาะสมกับองค์กรและพนักงาน

Followup icon

ติดตามผลการเรียนรู้ เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์เหล่านั้นสามารถนำไปใช้งานและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง

Disruptive Learning Experiences

Disrupt ให้ความสำคัญกับ ประสบการณ์การเรียนรู้ และการ ต่อยอดความรู้ ที่ไม่ได้จบเพียงแค่ในห้องเรียน

Interactive workshop image
เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง (Interactive Workshop)

การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงเพื่อเพิ่ม ประสบการณ์และนำไปใช้ต่อในหน้างานได้จริง

Case based discussion
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านสถานการณ์จริงในโลกธุรกิจ (Case-based Discussion)

เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงโลกธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อองค์กรของคุณโดยเฉพาะ

Intensive class icon
เนื้อหาการเรียนที่เข้มข้นและทันโลก (Intensive Class Content)

การเรียนรู้เนื้อหาที่เข้มข้นผ่านผู้บริหารตัวจริงและผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ที่สดใหม่แบบไม่ปกปิด

ความสำเร็จที่ผ่านมา

PTT Program image
PTT logo

PTT Leadership Development Program

Disrupt ร่วมมือกับปตท. เพื่อพัฒนากลุ่มผู้นำที่มีศักยภาพสำหรับการเป็นผู้นำในอนาคต ให้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เช่น Agile mindset, ทักษะความเป็นผู้นำ, และแนวคิดในการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-centric mindset)
องค์กรได้อะไร?
ทักษะความเป็นผู้นำและ innovation mindset
เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
Shell program imageShell logo

Shell Mind Power to succeed

หลักสูตรอบรมองค์กร เพื่อสร้าง Mind power และ Innovation ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต ผ่านกระบวนการ Design Thinking ที่เข้มข้นและลงมือทำจริง
องค์กรได้อะไร?
ไอเดียธุรกิจที่ต่อยอดได้จริง
Innovation Mindset & Idea
OR Class imagePTTOR logo

OR Academy Core Program - Business Mindset

หลักสูตรอบรมภายในองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำทุกระดับในองค์กร ให้เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
องค์กรได้อะไร?
ทักษะความเป็นผู้นำและ ทักษะทางธุรกิจ เช่น Customer-centric Innovation
เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
Chubb class imageChubb logo

AI Disruption Trends 2024

หลักสูตรอบรมภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจ Trend ต่าง ๆ ของ AI ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปี 2024 รวมไปถึงการนำ AI เข้ามาช่วยในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
องค์กรได้อะไร?
เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ AI ที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ
ไอเดียในการนำ AI ไปใช้ในงาน
7000+ คน

Leaders ที่ได้รับการ transform

75%+

มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม และกลุ่มทักษะ (Competency) 
ได้รับการพัฒนา

4.8/5

Net Promoter Score