Cloud-Powered School

November 6, 2018
Sorn Potsathorn

Cloud-Powered School

โรงเรียนต่าง ๆ เริ่มรับรู้ถึงค่าใช้จ่ายทางระบบ IT ที่เพิ่มสูงขึ้น ตรงกันข้ามกับงบประมาณด้านการบริหารจัดการที่เท่าเดิม อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech) ทำให้โรงเรียนต้องหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายและหา Solution ที่ดีที่สุด

อย่างที่เราเห็นว่าในทุก ๆ วัน การแก้ไขปัญหาของโรงเรียน คือ การพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วย Solution ที่ราคาถูกที่สุดหรือมีต้นทุนต่ำที่สุดที่สามารถหาได้
ณ เวลานั้น ๆ ซึ่งเป็นการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไม่ยั่งยืน

ปัญหาหลักระบบโรงเรียน คือ การติดอยู่กับเทคโนโลยีที่ล้าสมัย เพราะสถาบันเหล่านี้ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่เก่งพอที่สามารถตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่ดีจริง ๆ เข้ามาใช้และปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สิ้นสุด

Cloud ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถของระบบ IT 
จึงกลายเป็นทางเลือกที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับระบบโรงเรียน
ระบบ Cloud สร้างการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนอย่างไร ? 

1. Reduce costs of software and hardware

หนึ่งในปัญหาหลักที่โรงเรียนต่าง ๆ เผชิญหน้าอยู่คือ “ต้นทุนของการดูแลรักษา Hardware, Software และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ IT ที่มีความซับซ้อน” 

เพราะโรงเรียนไม่มีงบประมาณที่มากพอสำหรับจ่ายค่าบำรุงรักษาระบบและค่าจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ได้ไหว 

ซึ่งในทางตรงกันข้าม ระบบคลาวด์ช่วยให้โรงเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ค่าลิขสิทธิ์รายปี และการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ 

ซึ่งทำให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกอุปกรณ์ เพียงใช้แค่เว็บบราวเซอร์และอินเตอร์เน็ต

2. Virtual classrooms

ห้องเรียนเสมือนจริงจะทำให้คุณครูสามารถสร้างห้องเรียน ส่งเอกสารประกอบการเรียน และการบ้าน พร้อมทั้งติดตามเกรดหรือความก้าวหน้าของนักเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นในมือถือ

ซึ่งทำให้คุณครูสามารถสร้างสรรค์บทเรียนใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียนได้ตลอดเวลา

นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกันกับคุณครูหรือผู้ช่วยครู แม้กระทั่งเพื่อนร่วมห้องได้แบบ real-time

3. Virtual training labs

Cloud Platform มีประโยชน์มากสำหรับการศึกษาในระดับ Professional 

ยกตัวอย่าง การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีที่โดยทั่วไปจะต้องมีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Hardware ที่มีมูลค่าสูงและยังมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์มากมาย 

Cloud จึงเป็นตัวเลือกที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ต้นทุนต่ำ และง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้ virtual machine สร้างห้องเรียน สั่งงาน ตรวจสอบการใช้งาน และช่วยเหลือหรือให้แนะนำกับผู้เรียนในช่วงเวลาที่จำเป็นจริง ๆ 

ซึ่งช่วยให้การฝึกอบรมด้าน IT ไม่จำเป็นต้องลงทุน Hardware ที่ซับซ้อน และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Interactive ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในห้องเรียนปกติ ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Source :

https://ie-today.co.uk/Article/why-many-schools-are-up-in-the-air-about-cloud-computing

https://thenextweb.com/contributors/2017/06/26/cloud-changed-education-training/

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง