Look ‘n Say - EdTech เพื่อผู้พิการทางการได้ยิน

September 16, 2020
Disrupt Team

เกือบ 400,000 คน !!!

เป็นตัวเลขที่น่าตกใจ ถ้าคุณรู้ว่านี่คือจำนวนประชากรที่สูญเสียการได้ยินในประเทศไทยของเรา

ปัญหานี้ไม่ใช่แค่ปัญหาการได้ยินเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง ทำให้ผู้ที่สูญเสียการได้ยินเกือบ 400,000 คน มีอาชีพที่จำกัด สูญเสียโอกาสทางสังคม ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และประเทศชาติโดยรวม

จุดเริ่มต้นของ Look ‘n Say มาจากโปรเจ็กต์ CSR ของบริษัท และจุดที่เป็นแรงผลักดันให้โปรเจ็กต์เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง คือ การที่ได้พบกับคุณครูนวล ที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ท่านเป็นคุณครูคนเดียวที่สอนทักษะการฟังและการพูดให้กับเด็ก ๆ มากกว่า 100 คน และได้ทราบข้อมูลว่า การที่เด็กที่สูญเสียการได้ยินไม่สามารถพูดได้นั้น ไม่ใช่เพราะไม่ได้เรียน แต่...


สาเหตุที่ เด็กหูหนวก พูดไม่ได้

เพราะพวกเขาขาดการฝึกฝน แต่ถ้าหากเขาได้ใช้อุปกรณ์เพื่อแก้ไขการได้ยิน พร้อมกับฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เด็กที่สูญเสียการได้ยินเหล่านี้ ก็จะสามารถพูดสื่อสารกับคนทั่วไปได้

แต่...นั่นไม่ใช่เรื่องง่าย! เพราะจากรายงานการวิจัยพบว่า การที่เด็กหนึ่งคนจะพูดได้หนึ่งคำ ต้องอาศัยการได้ยินคำนั้นซ้ำ ๆ มากกว่า 500+ ครั้งขึ้นไป ดังนั้นต่อให้พวกเขาได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์เพื่อการได้ยินแล้วก็ตาม พวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องฝึกฝนการฟังและการพูดจากผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ

Look ‘n Say ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยแนวความคิดที่ต้องการเอาชนะอุปสรรคการได้ยินและการพูด โดยได้พัฒนาขึ้นเป็นบทเรียนสำหรับผู้ปกครองในการใช้สอนบุตรหลานด้วยตัวเองที่บ้าน ซึ่งใช้ควบคู่ไปกับแบบบันทึกพัฒนาการ เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะการฟังและการพูดได้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกันทั้งที่บ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล

จนถึงวันนี้ แม้ว่า Look ‘n Say จะยังมีอายุไม่ครบ 1 ขวบ แต่ก็ได้ผ่านการลงพื้นที่ พูดคุยกับคุณครู ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมามากพอสมควร และยังได้พัฒนาหลักสูตรการฟังและแยกเสียงเพื่อนำมาทดสอบกับผู้ปกครองและเด็ก ๆ และจะมีการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าให้ถึงขั้นที่สามและสี่ เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็ก ๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสื่อสารได้เท่าเทียมกับคนทั่วไปได้ในที่สุด


หากคุณเป็น .. ‘นักการศึกษา’

ขอเชิญชวนร่วมกันวางหลักสูตร เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานทางด้านการศึกษา และการแพทย์

หากคุณมี .. ‘เวลา’

ขอเชิญชวนให้มาลงพื้นที่ เพื่อทดสอบ Look ‘n Say กับผู้ปกครองและเด็ก ๆ หรือใช้ Look ‘n Say ช่วยสอนเด็ก ๆ ด้วยกันในอนาคต

หากคุณเล่น .. ‘Facebook’

ขอเชิญชวนให้ติดตามเพจ Look ‘n Say เพื่อติดตามข่าวสาร และกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ กลุ่มนี้ในอนาคต

หากคุณสนใจ .. ‘ฟังเรื่องราวทั้งหมด’ ของ Look 'n Say

สามารถเข้าร่วมชมงาน Education Disruption Conference ครั้งที่ 2 ได้ที่: https://www.disruptignite.com/conference

มาร่วมสร้างสรรค์สังคมดี ๆ กับ Look ‘n Say กันเถอะ!

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง