Manager of the Future หลักสูตรที่ผู้จัดการต้องเรียนปี 2024!

June 11, 2024
BB Banthita

เพราะโลกปัจจุบันถูก Disrupt ด้วยหลายปัจจัย เช่น AI & Technology, Climate Change, Economic & Geopolitics โดยเฉพาะในภาคของธุรกิจ ถึงเวลาแล้วที่ Manager จะต้องปรับตัวให้ก้าวนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผ่านการ Upskill & Reskill เรื่องหัวใจหลักของธุรกิจอันได้แก่ People Management และ Business Acumen Manager of The Future จึงถูกออกแบบเพื่อให้ Manager ได้เรียนรู้และนำไปใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรับมือกับโลกอนาคต

อีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าเรียนในปี 2024 คือ Manager of the Future เก่งคน เก่งงาน เก่งบริหาร หลักสูตรนี้คืออะไร เหมาะกับใครบ้าง รูปแบบการเรียนเป็นอย่างไร ในบทความนี้ขอสรุปและรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาให้แล้วค่ะ

  • หลักสูตร Manager of the Future คืออะไร ?

หลักสูตร Manager of the Future คือหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้จัดการให้มีทักษะด้าน People Management บริหารคน บริหารทีม และ ด้าน Business Acumen เพื่อให้เข้าใจเทรนด์ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และสร้างกลยุทธ์ธุรกิจที่ตอบโจทย์องค์กร 

  • ประโยชน์ที่เรียนจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้

1. ได้เรียนรู้ทักษะความสามารถด้าน Business และ Team Management
2. ความเป็นผู้นำ บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้จัดการ
3.เคล็ดลับที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการบริหารหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ

  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

1. ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้จัดการสาขา/ร้าน ที่ต้องการประสบความสำเร็จในงานด้านการบริหาร

2. ผู้ที่เป็น Talent ขององค์กรมีศักยภาพที่จะเลื่อนขั้นรับตำแหน่งผู้จัดการภายใน 1-3 ปี

3. ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการบริหารคนและธุรกิจ

  • ผู้เรียนควรมีความรู้อะไรมาก่อน

ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร มาก่อน ก็สามารถเรียนได้

  • เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรของเราครอบคลุม 8 หัวข้อหลักดังนี้

หลักสูตร Business & Team Management

ด้าน People Management

 1.บริหารทีมที่มีความหลากหลาย (Dynamic Team Management)

 2.เข้าใจจุดแข็งของตนเองและทีมเพื่อพัฒนาต่อยอด ผ่านแบบทดสอบระดับโลก CliftonStrengths

 3.โค้ชทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Team Coaching)

 4.สื่อสารและเมนเทอร์ทีมอย่างมือโปร (Mastering in Team Communication)

ด้าน Business Acumen

 5.หลักการตัดสินใจจากหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ Data Analytics

 6.เข้าใจการเงินเพื่อการบริหารโปรเจค (Finance for Non-finance)

 7.เปิดโลกกับเทรนด์เศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจ (Future Trends)

 8.บริหารคนผ่านเครื่องมือเพื่อสร้างผลลัพธ์ (Performance Management)


Company Visit กับองค์กรที่ผ่านการทำ Digital Transformation ครั้งใหญ่อย่าง 

เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เงินติดล้อประสบความสำเร็จอย่างสูงในการนำ Digital Transformation มาปรับใช้กับธุรกิจ ช่วยให้สามารถขยายฐานลูกค้าจนมีจำนวนสาขามากที่สุด ทำกำไรสุทธิมากกว่า 3,000  ล้านบาท 

  • วิทยากรในหลักสูตร

ดร. สันติธาร เสถียรไทย

นักยุทธศาสตร์แห่งอนาคต อดีตผู้บริหารบริษัทเทคฯ และภาคการเงินระดับโลก
ในหัวข้อBusiness Leaders in the Turbulent World เปิดมุมมองเทรนด์ธุรกิจและเศรษฐกิจโลก

ดร. สันติธาร เสถียรไทย

คุณทอย กษิดิศ สตางค์มงคล

Data Team Lead, Adapter Digital

กับหัวข้อ ประยุกต์ใช้ AI และ Data ในการบริหารโปรเจกต์(AI and Data for Manager)

คุณทอย กษิดิศ สตางค์มงคล (แอดทอย)

อ.ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่จะพาไปเข้าใจพื้นฐานการเงินสำหรับธุรกิจ (Finance for Non-finance)

อ.ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน

คุณ เกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Team Strategy and Performing

ถ่ายทอดเรื่องบริหารทีมสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Building High-Performaning Team)

คุณ เกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์

โค้ชจอม คมจักร กำธรพสินี

CliftonStrengths Certified Coach

นำพาคุณสู่การค้นพบจุดแข็งของตัวเองสู่การบริหารทีมที่มีความหลากหลาย (Dynamic Team Management)

โค้ชจอม คมจักร กำธรพสินี

นิธิวัชร์ ตันติภัสร์สิริ (ครูกรีน)

วิทยากรด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ

ที่จะมาในหัวข้อ Mastering in Team Communication สื่อสารและเมนเทอร์ทีมอย่างมือโปร

คุณ นิธิวัชร์ ตันติภัสร์สิริ (ครูกรีน)

ธฐาดนุนันท์ เศวตศรีถวัลย์

Talent Development & Career Empowerment Facilitator

กับการพาคุณค้นพบและปลดล็อกศักยภาพภายในตัวคุณสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ!

คุณ ธฐาดนุนันท์ เศวตศรีถวัลย์
  • ตารางเรียน
ตารางเรียน Manager of the Future รุ่นที่ 2
  • บรรยากาศการเรียน
บรรยากาศในคลาส Manager of the Future

หลักสูตร Manager of the Future รุ่นที่ 1 ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากมายเช่น WHA Group , ธนาคารไทยเครดิต จำกัด มหาชน , วอลโว่คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด และองค์กรชั้นนำอื่นๆอีกมากมาย

หากสนใจเข้าร่วมหรือส่ง Talent ขององค์กรของท่านมาร่วมหลักสูตรสามารถกรอกรายละเอียดเพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษสำหรับองค์กรของท่าน

ราคาพิเศษสำหรับองค์กร https://bit.ly/ManagerCorporate
ที่นั่งมีจำนวนจำกัด! สำรองที่นั่งเลยวันนี้ https://bit.ly/ManagerOF2

รีวิวหลักสูตร Manager of the Future

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง