StormBreaker Venture Demo Day 2019

January 21, 2019
Yui Jantanarak

Join us to shape the future of education of Thailand

StormBreaker Venture Demo Day 2019

มาร่วมปฏิวัติการศึกษาไทยให้ก้าวทันโลกแห่งเทคโนโลยี ในงาน StormBreaker Venture Demo Day ซึ่ง เป็น Batch แรกของโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านการศึกษา (Edtech Accelerator) แห่งแรกใน Southeast Asia

ในงาน จะได้พบกับการ Pitch ของ 4 สุดยอดทีม Edtech Startup ต่อหน้านักลงทุน VCs และสื่อต่าง ๆ รวมทั้งยังมีโอกาสได้เข้าถึง และ networking กับคนในวงการ startup เช่น คุณกระทิง พูนผล พร้อม VC ชั้นนำอย่าง LINE Venture, 500 TukTuks, Expara, Beacon Venture Capital และบุคลากรในวงการการศึกษาอีกมากมาย

***พร้อมบรรยายพิเศษ จากคุณกระทิง พูนผล Founder  ของ 500 TukTuks และ Disrupt Technology Venture

ในหัวข้อ “เทรนด์การทำงานแห่งอนาคตและการพัฒนาตัวเองในโลกยุค Beyond Disruption”

เข้าร่วมฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย  ! !

ร่วมเปลี่ยนโลกอนาคตการศึกษา พร้อมฟังวิสัยทัศน์การศึกษาและการทำงานแห่งอนาคต และร่วมสนับสนุน Edtech Startup เพื่อช่วยพัฒนาระบบการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ตอบโจทย์โลกการทำงานในยุค Digital Disruption ร่วมต่อยอดกระจายสู่ห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ด้วยเป้าหมายสร้างประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้ ให้กับคนไทยกว่า 1 ล้านคนภายในปี 2020  

รายละเอียดวัน/เวลา/สถานที่จัดงาน

วัน : พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา : 9.00 – 11.30 น.

สถานที่ : Glowfish Sathorn ห้อง Conference room 3 ชั้น 2 อาคารสาธรธานี 2

การเดินทาง : สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี และเดินผ่านอาคารสาธรนคร มายังอาคารสาธรธานี 2

สำหรับ Edtech Startup ทั้ง 4 ทีม ได้แก่

Vonder

แชทบอทที่ทำการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องที่สนุกทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ นำเสนอวิธีการเรียนรูปแบบใหม่ที่เปรียบเสมือนการพูดคุยแชทกับเพื่อนที่เข้าใจเรา และสอนสิ่งใหม่ๆ ช่วยปรับพื้นฐานความรู้ในวิชาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ, ประวัติศาสตร์, และวิทยาศาสตร์ หรือสำหรับองค์กร ก็สามารถนำแชทบอทนี้ไปใช้เทรนพนักงานได้ ความยากง่ายของเนื้อหาจะถูกปรับตามระดับความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนนั้น (Personalized) ผ่าน Pop-up Quizzes ที่ใช้ตรวจวัดความเข้าใจคอนเซปต์ในแต่ละขั้น ก่อนจะก้าวไปสู่บทเรียนถัดไปที่ยากขึ้น

เป้าหมายของ Vonder คือ การคิดค้นวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ และการกระจายโอกาสทางการศึกษา เข้าถึงเด็กนักเรียนให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยการช่วยปรับพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนฟรี เปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความสนใจให้เด็กมองว่าการเรียนเป็นเรื่องสนุกและสนใจเรียนรู้ต่อไปในระดับที่สูงขึ้น

insKru

มุ่งเปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพครู ซึ่งทีม InsKru (Inspire + Kru) ประกอบไปด้วยผู้มีใจรักเรื่องการศึกษาและมีประสบการณ์สอนจาก Teach for Thailand ซึ่งเล็งเห็นปัญหาของครูหลายท่านที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงแต่ยังขาด tools และวิธีการ จึงได้สร้าง Online to Offline Community เพื่อเป็นพื้นที่ให้ครูทั่วประเทศ ได้ร่วมกันสร้างและแบ่งปันเทคนิคการสอน กระจายไอเดียดีๆ เรื่องราว วิธีการแก้ไขปัญหา และแรงบันดาลใจ รวมถึงแผน/สื่อการสอน ชีทแบบฝึกหัด พร้อมเปิดมุมมองการสอนใหม่ๆ สู่ห้องเรียนทั่วประเทศ

เป้าหมายของ insKru คือ เป็น community ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เชื่อมต่อคุณครูทั่วประเทศกว่า 500,000 คน มอบเครื่องมือ พัฒนาทักษะที่จำเป็น และส่งเสริมให้ครูเหล่านี้ไปร่วมกันเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของเด็กในห้องเรียน สู่ห้องเรียนแห่งอนาคต เพื่อให้เด็กไทยกว่า 10 ล้านคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ผ่านคุณครูของพวกเขาเอง

OpenDurian  

แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์และคลังข้อสอบที่ช่วยให้นักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน ได้เตรียมตัวสอบและพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เตรียมสอบ TOEIC โดยแนวข้อสอบเปิดให้ใช้ฟรี เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนสามารถลองทำข้อสอบวัดความเข้าใจ มีเฉลยประกอบเข้าใจง่าย หากต้องการต่อยอดเพิ่มเติม สามารถลงเรียนคอร์สเรียนออนไลน์โดยเครือข่ายอาจารย์และติวเตอร์ชั้นนำ ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีที่เปิดมา OpenDurian ได้มีส่วนช่วยให้นักเรียนหลายคนได้เข้าเรียนในคณะ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการ โดยการช่วยแนะแนว ฝึกตั้งเป้าหมายการเรียนให้เด็กๆ และมอบโจทย์ให้ทำเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

ในการต่อยอดสิ่งที่ได้ทำมา OpenDurian กำลังจะออกหลักสูตรใหม่ที่จะมาโฟกัสเรื่อง Digital Skills เพื่อรับมือกับ Digital Disruption โดยการช่วย reskill คนไทยให้มีทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต

VOXY  

ระบบปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มุ่งยกระดับการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทยใน 4 ด้าน (Reading, Writing, Speaking, Listening) โดยการผสมผสานการเรียนรู้ออนไลน์เข้ากับคลาสเรียนสดซึ่งสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรองระดับสากล สามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกตลอด 24 ชั่วโมงผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ตัวแพลตฟอร์มใช้เทคโนโลยี AI ในการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน คู่ขนานไปกับรูปแบบวิธีการสอนที่ผ่านการวิจัยมาแล้วกว่า 20 ปี

สำหรับองค์กร Voxy ได้ออกแบบหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะงานและธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้พนักงานได้เรียนและสามารถนำไปใช้จริงในการทำงาน เช่น English for Oil & Gas, English for Banking, English for Customer Service และอื่นๆ อีกมากมาย

Agenda

9.00 - 9.30 : ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

9.30 - 11.30 :

  • ทำความรู้จักกับโครงการ StormBreaker Venture โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านการศึกษา รวมถึง Edtech Startup และ นักลงทุน VCs ในภูมิภาค
  • Edtech Startup ทั้ง 4 ทีม Pitching ต่อหน้านักลงทุน สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน
  • บรรยายพิเศษ หัวข้อ "เทรนด์การทำงานแห่งอนาคตและการพัฒนาตัวเองในโลกยุค Beyond Disruption" โดย คุณกระทิง พูนผล Founder ของ 500 TukTuks และ Disrupt Technology Venture

ลงทะเบียนรับบัตรเข้างาน คลิก "StormBreaker Venture Demo Day"

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง