AI กับอนาคตใหม่ของวงการ HR

August 15, 2023
BB Banthita

🤖ในยุคที่หันไปทางไหน AI ก็สามารถเสกผลงานมาได้ดั่งใจไม่ว่าจะเป็นบทความ รูปภาพหรือแม้กระทั่งการเขียน Job Description เพื่อใช้ในการรับสมัครงาน ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์อย่างเราก็เกิดการตั้งคำถามร่วมกันบ่อยครั้งว่า AI และเทคโนโลยีจะมาแทนที่เราเมื่อไหร่ ? HR จะไปทำหน้าที่อะไร? ถ้า AI แทนที่ HR ได้สำเร็จ

"HR จะไปทำหน้าที่อะไร? ถ้า AI แทนที่ HR ได้สำเร็จ"

ปัจจุบันมีการนำ AI ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากต้องยกให้ Open AI : Chat GPT ที่สามารถโต้ตอบ สรุปเนื้อหาข้อมูลต่างๆให้เราได้ นอกจากนี้ AI ยังสามารถคัดเลือกพนักงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบ resume คัดเลือกผู้สมัคร แม้กระทั่งการสัมภาษณ์ Onboarding จัดทำเอกสาร วัด Performance หรือแม้กระทั่ง chatbot ที่สามารถตอบคำถามได้ 24 ชั่วโมง

"HR จะถูกแทนที่ด้วย AI หรือไม่และต้องปรับตัวอย่างไร?"

คำตอบอยู่ในหลักสูตร HR of The Future คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ AI และ Technology มีกิจกรรม เวิร์คช็อป Business Agility Plan

โดยคุณ เจมส์ ธีรานนท์ ศิริกุลพิริยะ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ นักวางแผนการตลาด มากประสบการณ์เรื่อง ChatGPT ในหลักสูตรนี้คุณจะสามารถทำ Business Agility Plan ใช้ในการสร้างแผนงานที่รวดเร็ว เช่น การสร้าง Process ในการรับสมัคร Talent ควรมีกี่ขันตอนอะไรบ้าง เมื่อผ่านหลักสูตรนี้ไป คุณจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เข้ากับองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

🎯อย่างไรก็ดีเราพบว่า AI ยังไม่สามารถมาแทนที่มนุษย์ได้อย่าง 100% เนื่องจากยังขาดความถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งบางครั้ง AI ยังเรียนรู้ที่จะตอบแบบเอาใจคนถาม ทำให้คำตอบที่ได้รับอาจมีความบิดเบือนความจริงอยู่บ้าง ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์และ HR ต้องปรับตัวคือ ทำความเข้าใจและนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  McKinsey Talks Talent  Podcast  ได้กล่าวถึงสิ่งที่ AI จะเข้ามาช่วยทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับ HR ในยุคนี้และในอนาคตดังนี้

  • Recruitment and Onboarding จากการเปิดตัว Chat GPT by OpenAI พบว่าภายใน 1 สัปดาห์มีผู้สมัครและใช้งานมากกว่า 5 ล้านบัญชี ซึ่งเป็นการตอบรับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน AI ถูกใช้งานในหลายๆแง่มุมของธุรกิจ เช่น การสรุปข้อมูล การทำการวิเคราะห์ แม้กระทั่งการเขียน Job describtion ตามที่กล่าวไปข้างต้นโดย AI สามารถเขียนหัวข้องาน และทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานให้ได้อย่างดี ซึ่งหลายบริษัทเริ่มนำมาใช้จริงแล้ว
  • Employee Training นอกจากการระบุทักษะที่ต้องการได้แล้ว AI ยังสามารถนำมาช่วยคิดและเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการอบรมพนักงานแบบเสมือนจริงได้อีกด้วย
    เช่น การสร้างแพลนกิจกรรมเรียนรู้ Workshop Teamwork ที่ช่วยให้พนักงานมีทักษะการทำงานเป็นทีมได้
  • Employee Communication จากการรวบรวม pain point ของ HR หลายๆที่พบว่าพนักงานในองค์กรมักจะมีคำถามที่คล้ายๆกัน โดยเกี่ยวข้องกับสวัสดิการต่างๆซึ่งในการตอบคำถามรายบุคคลต้องใช้เวลา ดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้านำ AI มาเป็น Chatbot คอยช่วยตอบคำถามเหล่านั้นได้เลยเสมือนมี Help Desk ตลอด 24 ชม.
  • Data Analysis & Performance Management ในการประเมิณงานของพนักงานประจำปีจะพบว่าจะต้องอาศัยรายงานหลายชิ้นประกอบ ซึ่ง AI สามารถวิเคราะห์และแปลผลรายงานเหล่านั้นได้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ Tracking ผลงานของพนักงานได้ด้วย โดยการประเมินผลจากข้อมูลที่เรามีเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานได้
  • Employee Feedback and Engagement ตัวอย่างเช่น การประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานและอารมณ์ความรู้สึกของพนักงาน AI สามารถตรวจจับความคิดเห็น การมีส่วนร่วมต่างๆของพนักงานระหว่างการทำงานได้

จะเห็นว่าประโยชน์ของการนำ AI มาใช้ไม่ได้เป็นการมาแทนที่ HR อย่างเรา แต่เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ เพียงแต่ต้องตรวจสอบอยู่เสมอและแน่ใจว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องและแม่นยำมากเพียงพอที่จะใช้งานจริงแล้วหรือยัง

มาร่วมทำความรู้จักและใช้ AI  ให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้ AI เข้ามาแทนที่คนเก่งแบบคุณ ล้วงลึกการใช้ประโยชน์จากการทำ Business Algilities by Ai และ Data Driven ในหลักสูตร HR of The Future เป็นการเรียนรู้จาก Practitioner for Practitioner

-----------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม

‍LINE: @disruptignite

Email: all@disruptignite.com

Tel: 095-164-6056 , 085-098-1299

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง