12 สาเหตุที่ทำให้ธนาคารและองค์กรใหญ่ๆ ยังไม่ประสบความสำเร็จ "ในการสร้างนวัตกรรม"

November 19, 2019
Krating Poonpol

12 สาเหตุที่ทำให้ธนาคารและองค์กรใหญ่ๆ ยังไม่ประสบความสำเร็จ "ในการสร้างนวัตกรรม"

1. สนใจสร้างนวัตกรรมเพื่อเอาไว้ PR มากกว่าสนใจการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริงๆ

2. ถูกถ่วงด้วยโครงสร้างและระบบภายในที่มีอยู่มานาน และไม่สามารถปรับแต่งให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการสร้างนวัตกรรมได้

3. มองไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบ สร้างนวัตกรรมเพราะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ดีอยู่แล้ว

4. นวัตกรรมนั้นไปแย่งรายได้ของธุรกิจดั้งเดิมโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็น cash cow

5. องค์กรขาดผู้สร้างนวัตกรรมที่มีประสบการณ์

6. วัฒนธรรมองค์กรณ์ที่ล้าสมัยและไม่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม

7. ไม่มีผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจตัดสินใจและมีอำนาจและทรัพยากรเพียงพอ เป็นเจ้าของโครงการและเป็นผู้ผลักดันนวัตกรรมในองค์กร

8. นวัตกรรมนั้นมีลักษณะแยกส่วน ไม่ได้เกิดจากการมองเป็นองค์รวมเพราะเกิดจากการสร้างจากแต่ละหน่วยงานแยกกัน

9. วัฒนธรรมองค์กรที่ลงโทษความล้มเหลว ไม่สนับสนุนการทดลองทำอะไรใหม่ๆ

10. ไม่ลงมือทำอะไรถ้ายังไม่มีกฎหมายรองรับ หรือทนายและฝ่ายกฎหมายบอกว่ามีความเสี่ยงสูง

11. ความกลัวในการลุกขึ้นมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อาจจะทำให้องค์กรเสียความมั่นคงและขาดความมีเสถียรภาพในระยะสั้น และการตัดสินใจฆ่า ไอเดียที่ดูล้ำและแหวกแนวเร็วเกินไป

12. องค์กรมักคิดว่า นวัตกรรมที่เรากำลังจะทำ ทำไมมันยังไม่มีคนทำ? ถ้าคนอื่นยังไม่ทำแสดงว่า มันต้องไม่ดีแน่ๆ >> แต่นั่นล่ะมันถึงได้เรียกว่า "นวัตกรรม" ไงล่ะ

Credit: Chris Skinner

Full article: https://banknxt.com/61022/12-reasons-banks-dont-innovate/

สนใจจัดโครงการอบรม Corporate Innovation และ Innovative Talent Development Program สำหรับองค์กร โปรดติดต่อ all@disruptignite.com

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง