3 นวัตกรรมการแพทย์เพื่อสังคมสูงวัย

June 14, 2024
Lamai Manassaya

เป็นที่รู้กันว่าหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภายในปี 2050 ประชากรโลกที่อายุสูงกว่า 60 ปีจะทวีคูณเป็นสองเท่าแตะ 2,100 ล้านคนทีเดียว แน่นอนที่สุดความแก่ชรานั้นมาพร้อมกับความป่วยไข้ หลายคนเริ่มป่วยและเจอโรคร้ายแรงที่ทำให้ใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิม แต่เทคโนโลยีการแพทย์พัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อให้มนุษย์อยู่ได้ยืนยาวอย่างมีความสุขขึ้น วันนี้เราเลือก 3 นวัตกรรมที่กำลังพลิกโฉมสุขภาพของผู้สูงอายุ

  1. Personalized Medicine

Personalized Medicine หรือการแพทย์ที่ปรับวิธีการรักษา และยาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นวัตกรรมนี้สำคัญกับผู้สูงอายุมาก เพราะโรคที่มักคร่าชีวิตผู้คนซึ่งเป็นธีมสำคัญของการแพทย์เพื่อยืดอายุขัย (Longevity Care) อย่างเช่นโรคมะเร็งซับซ้อนและรักษายาก เราจึงต้องรักษาให้ตรงจุดและเหมาะกับร่างกายคนไข้ที่สุด อย่างไรก็ตามทางเลือกในการรักษามะเร็งมีหลากหลาย ตั้งแต่ การผ่าตัด การใช้รังสีรักษา หรือเคมีบำบัด ซึ่งก็มียาแยกย่อยอีกหลายทางเลือก แต่มนุษย์แต่ละคนแตกต่างกัน แม้แต่ฝาแฝดก็ไม่เหมือนกันในระดับ DNA แปลว่าการรักษาของสองคนนั้นก็ไม่ควรเหมือนกันเป็นที่มาของ Personalized Medicine ทำให้ในช่วงหลังอย่างปี 2023 38% ขององค์กรที่เกียวข้องกับยาที่ผ่าน FDA เป็น Personalized Medicine ทั้งหมด ยกตัวอย่างนวัตกรรม เช่น แพลตฟอร์มที่เก็บเซลล์ของคนไข้มาทดสอบว่าเซลล์มะเร็งมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการรักษาใดดีที่สุด เพื่อแพทย์จะได้ปรับวิธีการรักษาและเพิ่มโอกาสกำจัดเซลล์มะเร็ง

ตัวอย่างกลไก Personalized Medicine

  1. Regenerative Medicine (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

อีกศาสตร์ที่มาแรงไม่แพ้กันเมื่อพูดถึงสังคมสูงวัย คือ Regenerative Medicine หรือ เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงปีละ 18% จาก 2024 ถึง 2033 เมื่อแก่ตัวลงสภาพร่างกายก็เสื่อมถอย แต่เวชศาสตร์ฟื้นฟูมีเป้าหมายฟื้นคืนสภาวะเหล่านั้น โดยใช้เซลล์และเนื้อเยื่อมาซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ หลายบริษัทเทคโนโลยีกำลังมุ่งพัฒนาสิ่งนี้ที่จะสามารถยืดอายุขัยมนุษย์ไปได้ถึง 100 ปี ตัวอย่างเช่น เครื่องปริ้นต์ 3D และซอฟต์แวร์ที่มุ่งสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อจำลองของมนุษย์ แม้ตอนนี้ยังอยู่ในะระยะเริ่มต้น แต่น่าจับตามองเพราะสามารถนำไปต่อยอดไปสร้างเป็นเนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง ๆ ได้เลย และไม่ได้เพียงชะลออายุเท่านั้น แต่เหมือนเป็นการชุบชีวิตเซลล์ให้กลับมาเยาว์วัยอีกครั้งทีเดียว 

  1. Platforms for the Elderly

อีกเทรนด์หนึ่งที่มาแรง คือแพลตฟอร์มที่เสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุและทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้น โดยชี้แนะแนวทางการปรับพฤติกรรมให้ผู้สูงอายุสุขภาพดีขึ้น งานวิจัยหนึ่งถึงกับระบุว่า 93% ของแพทย์เชื่อว่าแอปสุขภาพบนมือถือสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีรูปแบบอื่น ยกตัวอย่างเช่น เราเริ่มเห็นแพลตฟอร์มฟิตเนสออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ มุ่งเน้นเพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ป้องกันอุบัติเหตุการล้มในกลุ่มผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นบ่อย

ตัวอย่างแอปพลิเคชันเพื่อผู้สูงอายุ

มีธุรกิจเทคโนโลยีมากมายที่กำลังศึกษานวัตกรรมเหล่านี้ และเราเริ่มได้เห็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาบ้างแล้ว แต่สิ่งที่เราเห็นในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ในอนาคตอันใกล้เราคงได้เริ่มเห็นการรักษา ยา นวัตกรรมในตลาดยืดชีวิตมนุษย์ได้ถึง 100 ปีและเข้าถึงคนหมู่มากในที่สุด

3 Medical Innovations that Are Changing How People Age

The world is on its path to become an aging society. In fact, By 2050, the global population aged 60 years and older will double by 2050, reaching 2.1 billion. This trend is especially true for a region like Asia. Needless to say, aging comes with its illness and fatal diseases that keeps one from living life to the fullest. However, this is changing with medical innovations that will allow people to live longer and healthier. Today, we are exploring 3 innovations that are upending the landscape.

  1. Personalized Medicine

Personalized medicine which adjusts therapy and medicine to personalize for individual patients, recognizing that each person is different. This medical innovation is crucial in longevity care as diseases which take people’s lives are often the ones that are complex, hard to treat and a myriad of options are available for treatment. Innovation in the space is immense with 38% of FDA approved new molecular entities now being personalized medicine. Oncology is the most significant therapeutic area for personalized medicine, with cancer treatment options spanning across chemotherapy, radiation therapy, transplant, and etc. The same treatment impacts differently for two patients even in cases of biological twins, leading up to the emergence of personalized medicine which aims to find the treatment with highest efficacy for each patient. Some interesting startups in the field are developing drug testing platforms which assess how patient’s cells respond to treatment options. This innovation helps guide doctors in prescribing and adjust their treatment plan to best cure cancer.  

  1. Regenerative Medicine

Another inevitable trend in the space is regenerative medicine with the segment expected to grow at a healthy CAGR of 18% from 2024 to 2033. As people get older, their health and cells degenerate, giving rise to “regenerative medicine” which aims to repair and regenerate human cells and tissues. Prominent startups are developing 3D bioprinters and software which ultimately create human tissues and organs which will have great applications in lengthening human lifespan in the future. 

  1. Platforms for the Elder

Last promising trend is platforms that are changing behaviors of the elderly. 93% of physicians believe health mobile apps improve patients’ health and behavior the most out of different alternatives. Today, we are also seeing more integration of wearables into healthcare apps, creating more effective and holistic solutions for patients. Behavioral changes present a sustainable way for the elderly to maintain and better their health. Platforms, for example, are reducing fall incidents for elders using science-based workout programs which custom programs for each elderly.

Innovators in all these spaces are actively pioneering solutions. We start seeing novel solutions in niche markets, but we expect to see more solutions that are accessible to all in the upcoming years. What we see now is just the tip of the iceberg, what comes next will allow humans to live healthier and longer, aging over a century.

Ref:

https://www.nature.com/articles/d42473-022-00452-z

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

https://www.statista.com/statistics/688428/personalized-medicines-as-share-of-new-molecular-entities/

https://finance.yahoo.com/news/regenerative-medicine-market-size-expected

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง