Digital transformation คืออะไร? ทำไมต้อง Digital Transformation?

May 10, 2024
Digital Transformation

Digital Transformation อาจจะไม่ใช่คำศัพท์ใหม่ในวงการการทำธุรกิจ แต่ยังถือว่าเป็นคำที่มีบทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจ มีองค์กรจำนวนมากที่มุ่งหวังจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการทำ Digital Transformation แน่นอนว่ามีหลากหลายองค์ที่ประสบความสำเร็จและกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตน เช่น Adobe, Netflix และ Amazon แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีองค์กรอีกจำนวนมหาศาลที่ไม่สามารถผลักดัน Digital Transformation ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นด้วยความไม่พร้อมของคน หรือการวางกลยุทธ์ที่ไม่ชัดเจนในการทำ Digital Transformation 

Disrupt Corporate Program จึงขอนำเสนอความหมายและความสำคัญของ Digital Transformation องค์ประกอบหลัก ข้อดีและข้อควรระวัง ประเภทของ Digital Transformation และแนวโน้มความเป็นไปได้แห่งอนาคต

Highlight

 • Digital Transformation คือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโครงสร้างการทำงานภายในองค์กร ผ่านการนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด (Competitive Advantage)
 • Digital Transformation ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักคือ กลยุทธ์ คน วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี และข้อมูล และสาเหตุที่องค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถทำ Digital Transformation ได้สำเร็จเพราะละเลยองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไป
 • Digital Transformation สามารถนำพาการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาสู่องค์กรได้ แต่ในขณะเดียวกันองค์กรต้องเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ รวมไปถึงการ ‘ขาดทุน’ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 • Digital Transformation สามารถเริ่มจากสเกลเล็ก ๆ อย่างการทำ Automation ในงานที่ต้องทำซ้ำ หรือการเปิดธุรกิจใหม่เพื่อขยายตัวธุรกิจเดิม เช่น Amazon ซึ่งทำธุรกิจ e-Commerce เปิดตัวธุรกิจ Cloud Service อย่าง AWS

Digital transformation คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

Digital Transformation คือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโครงสร้างการทำงานภายในองค์กร ตั้งแต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ไปจนถึงการทำงาน Operation เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด (Competitive Advantage) ผ่านการนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) รวมไปถึงการลดต้นทุนในการทำธุรกิจด้วย 

การทำ Digital Transformation ต่างจากการทำ Business Transformation ทั่วไป โดยในปกติแล้วนั่นการทำ Business Transformation จะเป็นเป้าหมายในระยะสั้น โดยการ Transformation จะสิ้นสุดลงเมื่อพฤติกรรมหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จ ในขณะที่ Digital Transformation จะเป็นเป้าหมายระยะยาว ยาวจนเหมือนการเดินทางที่ไม่มีสิ้นสุด เพราะการนำเทคโนโลยีมาใช้ไม่ได้จบแค่การนำมาใช้ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในองค์กร รวมไปถึงการปรับตัวให้ทันตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่ และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Digital Transformation อาจจะไม่ใช่การเดินทางเพียงแค่ 3-5 ปี แต่อาจจะเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด อาจจะยาวจนตลอดช่วงชีวิตของการทำงานของผู้บริหารหลาย ๆ คน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำ Digital Transformation ไม่ใช่แค่เพียงการยอมรับจากบอร์ดบริหาร หรืองบประมาณ แต่คือการหา ‘ความจำเป็น’ ของการทำ Digital Transformation 

“องค์กรของเราต้องการ Transformation หรือไม่? และทำไปเพื่ออะไร?”

การทำ Digital Transformation ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงชั่วครั้งชั่วคราวในองค์กร องค์กรควรมอง Digital Transformation เป็น ‘แผนการหนีตาย’ ถ้ายังไม่อยู่ในช่วงเวลาวิกฤติก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำ Digital Transformation ในองค์กร

Digital transformation สำคัญยังไงต่อองค์กร

อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นว่าจุดประสงค์หลักของการทำ Digital Transformation คือเพื่อพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า การลดต้นทุนต่าง ๆ ในการทำธุรกิจ รวมไปถึงแผนการหนีตายขององค์กร Disrupt จึงขอยกตัวอย่างบริษัทที่ทำ Digital Transformation ได้สำเร็จในระดับโลก เพื่อชี้ให้เห็นว่า Digital Transformation มีความจําเป็นอย่างไรสําหรับธุรกิจ ต้องเป็นช่วงเวลาหรือโอกาสใดที่ธุรกิจควรจะเริ่มทำ Digital Transformation

Adobe

Adobe ธุรกิจ Software สำหรับงานเอกสารและงานสร้างสรรค์ที่มีจุดเริ่มต้นจากรูปแบบธุรกิจ ‘จ่ายแล้วจบ’ หรือขายขาดให้กับลูกค้า จนได้ IPO ในปี 1986 ถึงแม้จะประสบความสำเร็จแต่ Adobe เลือกที่จะ Transfrom ตัวเองในปี 2012 จากที่ลูกค้าจ่ายแล้วจบเป็น Creative Cloud (CC) ในรูปแบบ Subscription Model เพราะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

Adobe เป็นหนึ่งในเคสการทำ Transformation ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกแล้ว ยังเป็นผู้บุกเบิกการทำธุรกิจแบบ Subscription จนกลายเป็นรูปแบบธุรกิจสุดฮิตในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์อย่าง Spotify, Youtube, New York Times หรือแม้แต่ธุรกิจ Offline อย่างรองเท้าเด็กของ Nike – Nike Adventure Club

Netflix

Netflix ธุรกิจ Video Streaming ชื่อดังระดับโลกที่มีจุดเริ่มต้นจากร้านเช่าวิดีโอ ที่เปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ทั้งหมดกลายเป็น Video Streaming Platform แบบในปัจจุบันในปี 2007 เพราะเห็นความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นราคาการเช่าวิดีโอต่อครั้ง หรือระยะเวลาจัดส่งหนังสักเรื่องสู่บ้านของลูกค้า 

จากการทำ Transformation ในปี 2007 จากร้านเช่าวิดีโอ กลายเป็น Platfrom ที่ถูกตีมูลค่าทางธุรกิจสูงกว่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 5 ล้านล้านบาท!

องค์ประกอบหลักของ Digital transformation

5 elements of digital transformation
5 องค์ประกอบในการทำ Digital Transformation

Strategy – กลยุทธ์

ไม่ว่าจะมอง Digital Transformation เป็นเกมยาวหรือแผนการหนีตาย กลยุทธ์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นต้องทำก่อนการเริ่ม Digital Transformation กลุ่มผู้บริหารต้องคุยกันให้ชัดว่าความหมายและเป้าหมายของการทำ Digital Transformation ขององค์กรตัวเองคืออะไร และจะทำอย่างไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้น และควรที่จะเริ่มจากภาคส่วนที่สร้างคุณค่าหรือผลกระทบทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น ประสบการณ์ของลูกค้า กระบวนการทำงานหรือโครงสร้างภายในองค์กร

และ ณ ปัจจุบันของการทำ Transformation ไม่ว่าจะในรูปแบบ Digital หรือรูปแบบอื่น ๆ ขององค์กรส่วนใหญ่ยังเป็นในรูปแบบ Top-Down (ผู้บริหารสั่งการผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา) ดังนั้นหากผู้จัดการหรือพนักงานต้องการทำ Transformation อย่าลืมซื้อใจผู้บริหารหรือคนมีอำนาจในการตัดสินใจกับโครงการของเราก่อนที่จะลงมือทำ Digital Transformation ด้วย

People – คน

ต่อให้มีแผนการที่เฉียบคมขนาดไหน แต่ถ้า ‘คน’ ไม่พร้อมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร Digital Transformation ก็จะไม่มีวันสำเร็จได้ โดยในหลาย ๆ องค์กรมักจะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีจนลืมให้ความสำคัญของการพัฒนาคน เพื่อให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น 

HR จึงมีส่วนสำคัญมาก ๆ ในการเตรียมคนให้พร้อมสำหรับ Digital Transformation ในเรื่องการทำ Change Management ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมเพื่อสร้างทักษะแห่งอนาคต การสื่อสารกับพนักงานเพื่อเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือโครงสร้างการทำงาน รวมไปถึงการทำ Employer Value Proposition (EVP) เพื่อดึงดูด Talents หน้าใหม่มาร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

Culture – วัฒนธรรม

Digital Transformation คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขององค์กร ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมที่พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นส่วนสำคัญ วัฒนธรรมที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ทำให้พนักงานมีความสุข แต่ควรที่จะสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจรวมไปถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วย

ตัวอย่างวัฒนธรรมในองค์กรที่ทำ Digital Transformation สำเร็จ

 • Netflix: Seeking Excellence (การแสวงหาความเป็นเลิศ) – เพราะต้องการสร้างความบันเทิงให้คนทั่วโลก จึงต้องหาและนำเสนอประสบการณ์ที่สุดให้ลูกค้าเสมอ
 • Adobe: Being genuine (ซื่อตรงและจริงใจ) – เพราะอยู่ในอุตสหกรรมสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย จึงต้องเคารพ สะท้อน และมองหาโอกาสที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

Technology – เทคโนโลยี

การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตอบโจทย์เป้าหมายธุรกิจและการแผนการทำ Digital Transformation เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่แค่การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในวงการเท่านั้น เทคโนโลยีควรที่จะ ‘ง่าย’ ต่อการสร้างนวัตกรรมหรือสร้างผลกระทบที่ดีแก่การทำธุรกิจ ไม่ใช่สร้างความซับซ้อน และไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้

ข้อดี ข้อควรระวัง ของ Digital transformation

ข้อดีของ Digital transformation

 • เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้ง Netflix และ Adobe ล้วนเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ ณ จุดหนึ่ง แต่เมื่อมาถึงช่วงเวลาหนึ่งของการเติบโต ทั้ง 2 ธุรกิจเลือกที่จะทำ Digital Transformation  จนกลายมาเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมความบันเทิง นำความต้องการของลูกค้า ความเป็นไปได้ของตลาด และเทคโนโลยี ผนวกกันเป็นจุดแข็งที่เพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับธุรกิจของตัวเอง 

 •  สร้างประสบการณ์ของลูกค้า หรือ Customer Experience ที่ดีกว่าเดิม 

เมื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กร สิ่งสำคัญที่ตามมาคือข้อมูลจากลูกค้า Digital Transformation สามารถพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ เพราะเมื่อผนวกข้อมูล เทคโนโลยี รวมไปถึงกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมขององค์กรที่เปลี่ยนไป องค์กรสามารถปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิม

ข้อควรระวังของ Digital transformation

 • เกมยาวที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง

เพราะ Digital Transfornation ไม่สามารถสำเร็จได้ดังใจสั่ง ไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดการเดินทางเพราะเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในทุก ๆ วัน ผู้บริหารต้องพร้อมนำพาองค์กรที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง และสื่อสารกับพนักงานให้เข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงบริหารจัดการความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลง (Fatigue Management)  อีกด้วย 

 •  ผลประกอบการทางธุรกิจที่ไม่ได้เป็นตามคาดหวัง

เพราะการทำ Digital Transformation คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน เทคโนโลยี อาจจะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถกระทบไปถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วย อย่างเช่นหลังจากที่ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ Adobe ใช้เวลากว่า 3 ปีก่อนที่จะทำกำไร และก่อนที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ธุรกิจต้องเตรียมพร้อมกับช่วงเวลาดังกล่าว ผู้นำในองค์กรต้องสื่อสาร และวางกลยุทธ์ทางธุรกิจว่าจุดไหนควรหยุด และจุดไหนควรที่จะสู้เพื่อความสำเร็จในการทำ Digital Transformation

Digital Tranformation Adobe
Adobe Subscription vs Product Revenue source: Seekingalpha.com

ประเภทของ Digital Transformation

1. Process Transformation

Process Transformation คือการที่องค์กรนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการทำธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ API Machine Learning รวมไปถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุนและเวลาในกระบวนการทำงาน 

ตัวอย่างของ Process Transformation เช่น การทำ Machine Learning และ Automation มาใช้ในงานบัญชีหรือกฎหมาย โดย Process Automation สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างมหาศาลและเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำ Digital Transformation อีกด้วย

2. Business Model Transformation

Business Model Transformation คือการที่องค์กรนำเทคโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการทางธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจาก Process Transformation ที่จะมุ่งเน้นแค่กระบวนการทำงานบางอย่างเท่านั้น ในขณะที่ Business Model Transformtion จะมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า โดยตัวอย่างของ Business Transformation ที่ได้กล่าวในบทความแล้วก็คือ Netflix และ Adobe นั่นเอง

4. Cultural Transformation

Cultural Transformation คือการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม โครงสร้างองค์กรและอำนาจในการตัดสินใจ รวมไปถึงทักษะของคนในองค์กรให้เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหรือการทำ Digital Transformation ที่กำลังเกิดขึ้น 

โดยจะเห็นได้ว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จระดับโลก จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่อง…

 • การทำงานแบบ Agile ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
 • สร้างระบบการทำงานหรือ Ecosystem ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร 
 • สร้าง Ownership หรือความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรและปัญหาเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า

แนวโน้มของ Digital Transformation ในอนาคต

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปีที่ผ่านมา หนึ่งในเทรนด์สำคัญของเทคโนโลยีคือ AI และ Machine Learning (ML) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่หลาย ๆ องค์กรเลือกที่จะใช้ในการทำ Digital Transformation ในองค์กร เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่จากการสำรวจของ IBM พบว่ายังมีอีกหลายเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่องค์กรสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้ เช่น…

 • Automation: การปรับเปลี่ยนการทำงานให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร โดยจะเหมาะกับการทำงานที่ต้องทำซ้ำ เช่น งานเอกสารหรือการส่งอีเมลเพื่อยืนยันการสั่งซื้อของลูกค้า 
 • Cloud computing:  การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น AWS ของ Amazon เพื่อให้องค์กรลดความยุ่งยากในการดูแลรักษาข้อมูล และสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักหรือการสร้างนวัจกรรมอื่น ๆ ในองค์กรได้

Cybersecurity: สิ่งสำคัญของการทำ Digital Transformation คือความปลอดภัยของระบบและข้อมูลของลูกค้า การวางรากฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญขององค์กรที่ต้งอคำนึงถึงตั้งแต่การวางแผนในการทำ Digital Transformation หรือการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในองค์กร

สรุปเกี่ยวกับ Digital Transformation

ถึงแม้ว่า Digital Transformation มีความหมายที่ตรงไปตรงมา แต่ยังมีความซับซ้อนในรายละเอียด รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติในองค์กร และสิ่งสำคัญที่องค์กรมักจะหลงลืมในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ Digital Transformation คือ ‘คน’

“เพราะต้องให้มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในตลาด แต่ถ้าคนไม่พร้อม…Digital Transformation จะไม่มีวันสำเร็จได้”

หากองค์กรไหนต้องการเตรียมคนในพร้อม ไม่ว่าจะเป็น Operational Staff หรือ Executive Level เพื่อการทำ Digital Transformation ภายในองค์กร Disrupt Coporate Program มีหลักสูตรหลากหลายที่พร้อมจะเติมเต็มพื้นฐานและเจาะลึกทั้งเรื่องเทคโนโลยีและคน

✅การประยุกต์ใช้ D.A.T (Digital, AI Tech skills) 

✅Business Acumen & Innovation Development: เสริมสร้างทักษะทางธุรกิจและสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

✅Empowering Team: สร้างผู้นำที่มีพลังในการขับเคลื่อนทีมและองค์กรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

👉 สนใจหลักสูตรฝึกอบรม สามารถกรอกฟอร์ม https://forms.gle/zgzmLGNgJNAJEXX66

หรือ

👉 โทร 083-7698763 (แพรว) หรือ 061-0207826 (ปานวาด)

Ref: 

https://sharpencx.com/netflix-digital-transformation-case-study/

https://aigencorp.com/4-types-of-digital-transformation/

https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-digital-transformation

https://th.jobsdb.com/th/career-advice/article/digital-transformation

https://www.ibm.com/blog/digital-transformation-trends/

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง