Dynamic School จิกซอว์แห่งการศึกษาไทย

December 21, 2020
Noon Ananya

Dynamic School เป็นโครงการพัฒนานักเรียน และครู เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแนวบูรณาการ โดยเน้นการใช้กิจกรรมนอกห้องเรียน และทรัพยากรชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการนี้เกิดขึ้นจากผู้ที่สละตัวเองทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการพัฒนาเด็กไทยอันได้แก่ ครูอนุสรณ์ หนองนา (ครูเด่น) ครูนพพร อินสว่าง (ครูต้อง) คุณไกรพุฒิ อินทรโยธา (ครูไนซ์) คุณปวิตา อยู่เกิด (คุณตาน) คุณอภิษฎา โสภาพันธุ์ (ครูไอซ์) ด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนให้กับเด็กโรงเรียนชายขอบที่ขาดแคลนทรัพยากรและบุคลากร ในระยะเวลา 3 ปี ตอนนี้โครงการได้เริ่มขึ้นเป็นรูปเป็นร่างพร้อมทั้งเสียงตอบรับอย่างน่าชื่นใจจากคุณครูที่เข้าร่วม

ปัญหาการศึกษาไทยใหญ่เกินกว่าจะแก้?

เราทุกคนต่างรู้ดีว่า ปัญหาของการศึกษาไทยได้ขยายวงกว้างทั้งระบบ ที่ไม่อาจแก้ได้ด้วยระยะเวลาสั้น ๆ หรือใช้ความพยายามเพียงแค่หยิบมือ เช่นนี้แล้ว จริงหรือไม่ที่ “เรา” ในฐานะกลุ่มคนเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ไม่สามารถสร้างผลใด ๆ ที่ชัดเจนได้เลย

นี่เป็นหนึ่งในสิ่ง ที่ทาง Dynamic School พยายามต่อสู้และพิสูจน์มาตลอด “เรารู้ดีว่าปัญหาการศึกษาไทยใหญ่แค่ไหน และไม่ใช่จะแก้ไขได้ทั้งหมดภายในเวลาเดียวกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เรายึดถือก็คือ เด็ก ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางต้องได้รับการศึกษาและประสบการณ์ที่ดี ซึ่งเราถือว่าการเรียนการสอน เป็น touch point ที่สำคัญ และคุ้มแค่กับการลงทุนมากที่สุด”

“เป้าหมายของเรา คือ การทำให้เด็กได้รับการเรียนการสอนและประสบการณ์ที่ดี สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เราจึงเลือกที่จะทำหลักสูตรอบรมคุณครู ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในห้องได้ทันที และทำให้กระบวนการแบบนี้ยั่งยืน จนเกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบได้”

ด้วยความเชื่อมั่นนี้ ผู้ก่อตั้งทั้ง 5 คน จึงได้รวมตัวกัน นำประสบการณ์การอบรมพัฒนาการเรียนการสอน มาจัดตั้งโครงการที่มีชื่อว่า Dynamic School ขึ้น

จุดเริ่มต้นของการรวมตัวทีม

ทั้ง 5 คนได้รู้จักกันผ่านการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา และพัฒนาบุคลากรอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นค่ายอาสาสำหรับเด็ก โครงการพัฒนาอบรมบุคลาการ ค่ายอาสาสอนหนังสือในชนบท เกิดเป็นกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่สนิทสนมกัน จนกระทั่งเริ่มเปิดใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพบว่า ต่างก็มีประสบการณ์ และแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหานี้เช่นเดียวกัน

“โครงการ Education Disruption และ Stormbreaker เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราร่วมทีมกันเป็นจริงเป็นจัง เราเห็นว่าจุดประสงค์ของโครงการค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เราอยากจะทำ และคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ครูอนุสรณ์ หนองนา (ครูเด่น) จึงได้เป็นศูนย์กลางในการรวมพวกเรา 5 คนจากหลายหลายสายงานเข้ามาร่วมกัน ก่อตั้งเป็นโครงการ Dynamic School ขึ้นมา”

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความตั้งใจที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง และประสบการณ์ที่สั่งสมมาของแต่ละคน ทั้งน่าสนใจและน่าประทับใจในเวลาเดียวกัน ทำให้โครงการ Dynamic School ได้รับรางวัล พร้อมทั้งการสนับสนุนจาก Stormbreaker Batch 3 และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื่อช่วงกลางปี 2020 ที่ผ่านมา โครงการนี้จึงได้เริ่มจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ

แนวคิดทางแก้ปัญหา

หลักสูตรของโครงการ Dynamic School ยึดถือหลักการเปลี่ยนแปลงอย่างพร้อมกันทั้งโรงเรียน “การจะเปลี่ยนแปลง ต้องทำพร้อมกันทั้งชุมชน ไม่เพียงแค่สถาบันโรงเรียน การพัฒนายังทำได้ยาก หากครูฝ่ายวิชาการยังเห็นไม่สอดคล้องกัน ผอ.ยังคงไม่เข้าใจถึงสาเหตุและแนวคิด หรือครูบางคน ยังคงสับสนกับการทำงานแบบใหม่อยู่ ทุกอย่างจะต้องสอดคล้องไปในเป้าหมายเดียวกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เราจึงเริ่มต้นโครงการนี้กับโรงเรียนขนาดเล็กก่อน”

โดยในหลักสูตรจะมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้ที่ชัดเจนทั้งหมด 3 อย่างด้วยกัน ได้แก่

1. Dynamic Facilitator การเป็นครู ไม่ใช่การบอกให้รู้ หรือบอกในสิ่งที่ต้องรู้ แต่จะต้องเป็นคนที่สร้างบริบทให้เหมาะกับการเรียนรู้สำหรับเด็กคนนั้น หรือกลุ่มนั้น โดยการตั้งคำถาม แล้วพาให้เด็กไปสู่คำตอบนั้นได้ ด้วยตัวของเขาเอง

2. Dynamic Teacher การเป็นครู สอนเพียงให้เด็กเข้าใจไม่ได้ แต่จะต้องสอนให้เด็กวิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้ไปจนถึงขั้นพลวัต ก่อให้เกิด Active Learning ที่แท้จริง

3. Dynamic Innovator การเป็นครู สามารถลดข้อจำกัดในแง่ของทรัพยากรและบุคลากรด้วยการใช้สอยสิ่งรอบตัว เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้า พื้นที่ชุมชน หรือศูนย์การเรียนรู้

ซึ่งการฝึกอบรม จะถูกดำเนินการอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลาของโครงการ ทีม Dynamic School จะเข้าไปช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับคุณครูอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและสมบูรณ์แบบ ในอนาคต เราคาดหวังให้โรงเรียนเหล่านี้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ที่สามารถขยายผล และอบรมโรงเรียนใกล้เคียงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน

โดย Dynamic School คาดหวังให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นในในโรงเรียนหรือในชุมชน โรงเรียนและผู้อำนวยการจะต้องสนับสนุน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ต้องเข้าใจและช่วยเหลือผลักดัน วัดและครอบครัว จะต้องให้ความร่วมมือ และชุมชน สามารถให้ความรู้ ความช่วยเหลือในแง่ของการพัฒนาอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคตได้

ทุกความพยายามล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

การศึกษา ไม่ได้สามารถแก้ไขให้ดีสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ หรือกลุ่มคนเล็ก ๆ เพียงกลุ่มเดียว พวกเราต่างเห็นด้วยกับทีม Dynamic School ที่เชื่อมั่นอย่างมากว่า…

“ทุกชีวิตต่างมีคุณค่า บางคนอาจคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ สิ่งที่คนอื่นทำอยู่ หรือสิ่งที่ Dynamic School ทำอยู่ สร้างการเปลี่ยนแปลงได้เพียงน้อยนิด แทบไม่เห็นผลเลยด้วยซ้ำ แต่เราเชื่อว่า ทุกชีวิตล้วนสวยงามและมีคุณค่า ถ้าการกระทำเพียงเล็กน้อย สามารถเปลี่ยนแปลงเพียงหนึ่งจุดเล็ก ๆ ของเขาได้ มันก็คุ้มค่าแล้ว ทุกสิ่งอย่างล้วนเป็นชิ้นส่วนจิกซอว์ที่สอดคล้องกัน วันหนึ่งความพยายามของเรา และของทุกคน จะประกอบกันเป็นภาพที่สวยงาม”

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของ Dynamic School ได้ที่ Dynamic School Thailand

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง