Edverest ทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำด้วยทุนการศึกษา

December 21, 2020
Patty Pemika

มีเด็กกว่า 1,700,000 คน หรือ 27% ของประเทศที่ต้องอยู่นอกระบบการศึกษา เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์

จะดีกว่าไหม? ถ้าพวกเขามีโอกาสได้เรียนต่อ ได้ไปถึงเป้าหมายทางการศึกษาสูงสุดของตนเอง โดยไม่มีกำแพงทางการเงินมาขวางกั้น

จุดกำเนิด Edverest

Edverest แพลตฟอร์มรวบรวมทุนการศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดย คุณนเรนทร์ฤทธิ์ เทพเกษตรกุล (บลัม) คุณวศิน วัฒนศรีส่ง (ปั่น) และคุณรมิดา จึงไพศาล (เจนนี่) หลังจากที่ทั้ง 3 ได้พบเจอปัญหามากมายขณะหาทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ โดยพบว่า การหาข้อมูลทุนการศึกษาในขณะนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อน มีทุนการศึกษาจากหน่วยงานมากมาย แต่ข้อมูลทุนยังกระจัดกระจาย และมีรายละเอียดสำคัญเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสับสนและเสียเวลา บางคนถึงกับพลาดโอกาสรับทุนการศึกษาดี ๆ ไป ทั้งที่คุณสมบัติครบ เพียงเพราะไม่รู้ว่ามีทุนอะไรเปิดรับอยู่บ้าง หรือปิดรับสมัครไปเมื่อไหร่

เมื่อสอบถามคนรอบตัวจึงได้พบว่า หลายคนที่ต้องการหาทุนการศึกษาล้วนเจออุปสรรคคล้าย ๆ กัน ทั้ง 3 คนจึงเกิดไอเดีย สร้าง Edverest เว็บไซต์รวบรวมทุนการศึกษาขึ้นมา เพื่อช่วยให้ค้นหาทุนการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ไม่ควรมีใครถูกปิดกั้นโอกาสทางการศึกษา เพียงเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเริ่มจากการรวบรวมทุนการศึกษาต่อต่างประเทศก่อนเป็นอันดับแรก

ผู้ติดตามเกิน 1 หมื่นใน 1 เดือน

หลังจากเปิดตัวเว็บไซต์และเพจ Facebook ได้เพียงไม่นาน ก็มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาติดตามเป็นจำนวนมากถึง 1 หมื่นคน ภายในเวลา 1 เดือนเท่านั้น โดยจุดเด่นของ Edverest คือ ข้อมูลทุนที่ครบถ้วน และการใช้งานที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน คนทั่วไปสามารถเข้าไปเลือกคัดกรองดูทุนตามความสนใจได้ทันที โดยสามารถคัดกรองทุนที่ใช่ จากระดับชั้นที่ต้องการศึกษา สาขาวิชา หรือประเทศที่ต้องการไปได้ นอกจากนี้ ทางทีมยังคอยสรุปเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการหาทุนการศึกษาและการเรียนต่อต่างประเทศมาแชร์ให้ผู้ติดตามอย่างต่อเนื่องอีกด้วย


มุ่งหน้าลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยทุนการศึกษา

แม้ทีมจะเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการทุนศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ แต่พวกเขามองไปเห็นนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ

ในปัจจุบัน มีเด็กทั้งหมดกว่า 1,700,000 คน หรือคิดเป็น 27% ที่ต้องอยู่นอกระบบการศึกษา เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์

การศึกษาในปัจจุบัน มีทั้งค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายแอบแฝงระหว่างการศึกษา ทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากไม่มีโอกาสเข้าเรียน หรือต้องตัดสินใจออกจากระบบกลางคันเพื่อประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่ยังอายุยังน้อย ซึ่งเป็นภาพที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก ทำให้ขาดความรู้และทักษะบางส่วนที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต และไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัวในระยะยาวได้ ก่อให้เกิดปัญหาที่นับวันยิ่งทวีคูณ และปัญหาเศรษฐกิจ จากการที่แรงงานขาดทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดงานในอนาคต

Edverest จึงได้ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการต่ออนาคตให้เด็กไทยอย่างเท่าเทียมด้วยทุนการศึกษา โดยทีมได้เข้าร่วมการแข่งขัน Education Disruption Hackathon 2 ภายใต้ความร่วมมือของดิสรัปท์ และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อนำเสนอผลงานจนได้รับรางวัล Equality Award และต่อยอดโครงการร่วมกับ กสศ. เพื่อรวบรวมทุนศึกษา ตั้งแต่ ปวศ. ทุนมูลนิธิ และทุนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และเชื่อมทุนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและปวช. ซึ่งถือเป็นช่วงชั้นที่มีเด็กหลุดออกนอกระบบเป็นจำนวนมากที่สุด นอกจากนี้ Edverest ยังสร้าง API (Application Programming Interface) เพื่อให้กสศ. ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ไปใช้ขยายโอกาสให้เด็กที่ขาดแคลนในความดูแลของกสศ. ต่อไปได้ในระยะยาว

จาก ‘ผู้รวมทุน’ สู่ ‘ผู้ช่วยสร้างทุน’

นอกจากปัญหาที่ฝั่งนักเรียนต้องเจอในการหาทุนแล้ว ฝั่งผู้ให้ทุนก็พบเจอปัญหาเช่นกัน โดยปัญหาที่พบที่ใหญ่ที่สุด คือ การขาดช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทุน นอกจากนี้ ผู้ให้ทุนบางรายยังมีความต้องการที่จะติดตามผล ว่าเมื่อได้ให้ทุนไปแล้ว นักเรียนได้นำไปใช้ตามจุดประสงค์ และก่อให้เกิดผลลัพธ์กับตัวนักเรียนหรือไม่ ซึ่งอาจทำได้ยาก เพราะขาดช่องทางและศูนย์วิเคราะห์แสดงผลข้อมูลที่เป็นระบบ ที่ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่แท้จริงของการให้ทุนการศึกษาได้ 

Edverest จึงออกแบบระบบจัดการสำหรับผู้ให้ทุน ให้สามารถออกแบบและบริหารทุนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยช่วยประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลของทุน ผู้ที่สนใจ และติดตามผลนักเรียนที่ได้รับทุน เพื่อให้ผู้ให้ทุนเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาทุนต่อไปได้

บุกตลาด micro-scholarship เพราะทุกคน ก็เป็นผู้ให้ทุนได้

หากถามถึงทิศทางในอนาคตของ Edverest ทีมมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปที่ตลาด micro-scholarship หรือ ทุนการศึกษาขนาดเล็ก เนื่องจากทีมเล็งเห็นว่า ผู้ให้ทุนการศึกษาไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีเงินก้อนจำนวนมากเสมอไป บุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานขนาดเล็กก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดแคลนได้ โดย Edverest สามารถอำนวยความสะดวกในการนำเงินก้อนนี้ไปสร้างเป็นทุนการศึกษาส่วนบุคคล หรือ นำไปควบรวมกับทุนขนาดเล็กอื่น ๆ เพื่อให้ได้ทุนการศึกษาก้อนที่ใหญ่ขึ้นได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้ให้ทุนจะสามารถระบุขนาดของทุนและจุดประสงค์การให้ได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะนำไปสมทบทุนส่วนหนึ่งของค่าเล่าเรียนในระบบ หรือทุนการศึกษาสำหรับคอร์สเสริมทักษะนอกห้องเรียน เพื่อตอบรับกับเทรนด์การศึกษาแห่งโลกอนาคตที่ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป

Edverest จะสนับสนุนผู้ให้ทุนผ่านการประชาสัมพันธ์ทุน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการให้ทุน เพื่อพัฒนาทุนต่อไปได้ในอนาคต ทางทีมเชื่อว่า หากสามารถสร้างตลาด micro-scholarship ให้เติบโตในประเทศไทยได้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทลายกำแพงทางการศึกษาให้เยาวชนอีกมากมายได้แน่นอน

ร่วมส่งมอบทุนการศึกษากับ Edverest!

หากคุณเป็น .. ‘ผู้ที่ต้องการทุนการศึกษา’

ขอเชิญชวนให้ใช้ Edverest เพื่อติดตามข่าวสารทุนการศึกษา และหาทุนที่ใช่สำหรับคุณ

หากคุณเป็น .. ‘ผู้ที่ต้องการ ‘ให้’ ทุนการศึกษา’

ขอเชิญชวนติดต่อ ทีมงาน Edverest เพื่อร่วมหาแนวทาง นำทุนของคุณให้ไปถึงมือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

หากคุณเล่น .. ‘Facebook’

ขอเชิญชวนให้ติดตามเพจ Edverest และร่วมแชร์โอกาสดี ๆ นี้ให้ไปต่ออนาคตให้กับเยาวชนอีกหลายชีวิตที่ต้องการทุนการศึกษา

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง