โควิด-19 กระทบนักเรียนไทย เสี่ยงหลุดออกนอกระบบนับล้านคน

October 26, 2021
Mynch Uranukul

ในปี 2563 จากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้เยาวชนไทยจำนวนมากเดือดร้อน โดยเฉพาะในด้านทุนทรัพย์และการขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 4 ล้านคนทั่วประเทศ 

แต่ในขณะเดียวกัน ภาคการศึกษาเอง กลับขาดแคลนนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อ เนื่องด้วยประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือที่เรียกว่า Aging Society ภาคการศึกษาจึงมีความพยายามในการดึงดูดด้วยการออกทุนการศึกษาต่าง ๆ มากมาย

Edverest แพลตฟอร์มรวบรวมทุนการศึกษา จึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อนักเรียนและเยาวชนให้เข้าถึงทุนการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น ด้วยความหวังว่านักเรียนและเยาวชนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น

‘ทุนการศึกษา’ ไม่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา?

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ภายใต้โครงการที่ทำกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ทาง Edverest พบว่า มีนักเรียนจำนวนมากที่ขาด awareness เรื่องนี้ ไม่ได้คำนึงถึงทุนการศึกษาว่าคือสิ่งสำคัญ และเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้ นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทุนการศึกษาอีกมากมาย เช่น ทุนการศึกษามีให้เฉพาะเด็กที่เรียนเก่งเท่านั้น ซึ่งแท้จริงแล้ว ทุนการศึกษานั้นมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันออกไปของนักเรียน

ในปีนี้ Edverest จึงมุ่งสร้างความตระหนักรับรู้ในวงกว้างมากขึ้นให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทาง Facebook Page หรือ Facebook Group ที่ตอนนี้มียอดสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มากกว่า 600 คนภายในเวลาเพียงแค่ 4 เดือน และยังมีช่องทางอย่าง Line OA, Twitter เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียนเยาวชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ทาง Edverest เชื่อว่าการที่จะสร้างการรับรู้ผ่านช่องทาง Social Media สู่เด็ก ๆ เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวสารท่วมท้นเช่นนี้ จึงมุ่งสร้าง awareness ผ่านวิธีการหรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงอีกด้วย

Edverest x Inskru

คุณครูนั้นเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้นักเรียนหลายคน โดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่ที่ขาดการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และไม่มี infrastructure มากนัก ได้เข้าถึงและตระหนักเกี่ยวกับการศึกษามากยิ่งขึ้น Edverest เห็นถึงข้อนี้ จึงร่วมมือกับ Inskru คอมมูนิตี้ของคุณครูทั่วประเทศกว่า 150,000 คนร่วมแบ่งปันไอเดียดี ๆ และความรู้ในการสร้างสรรค์ห้องเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งได้สร้าง Line OA เพื่อประชาสัมพันธ์แบ่งปันข่าวสารดี ๆ เกี่ยวกับทุนการศึกษาแก่คุณครูในเครือข่าย 

Edverest x Saturday School Student Support 

Saturday School Student Support (SSSS) เป็นโครงการภายใต้ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School) เพื่อช่วยน้อง ๆ สานฝันผ่านระบบพี่เลี้ยง Mentoring สุด exclusive รายคน หรือการแบ่งปันเรื่องราว Speaker จากอาชีพต่าง ๆ  พร้อมกิจกรรมมากมายในการช่วยทำให้น้อง ๆ เข้าใจตัวเอง และสามารถเลือกเส้นทางความฝัน พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเดินในเส้นทางนั้น ๆ ด้วย 

ทาง Edverest ได้มีโอกาสเข้าไปทำ Exclusive Online Workshop ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนการศึกษากับน้อง ๆ ในโครงการ SSSS Season 3 ทั้งประเภทและการสมัคร เนื่องจากสิ่งที่ Edverest พบคือ นอกจาก awareness เรื่องของทุนการศึกษามีค่อนข้างน้อยแล้ว บางครั้งน้อง ๆ ไม่มี know-how เกี่ยวกับเคล็ดลับการสมัครและการสัมภาษณ์เพื่อที่จะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในฝัน ซึ่งจากการทำ Workshop นั้นได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดี ล่าสุดทาง Edverest จึงได้เข้าไปทำ Workshop ให้แก่ Season 4 อีกด้วย

ผลสำรวจพบ นักเรียนไทย สนใจความรู้นอกห้องเรียนเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ Edverest ยังพบว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่สนใจหัวข้อความรู้บางอย่างที่อาจจะไม่ได้มีสอนในหลักสูตรการศึกษา ซึ่งอาจเป็นผลจากสถานการณ์โควิดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า 25% ของนักเรียนในผลสำรวจสนใจหัวข้อเกี่ยวกับด้านการดูแลสุขภาพจิต รองลงมาเป็นการเขียนโปรแกรม (20%) และนอกจากนั้นจะเป็นการเรียนภาษาและอื่น ๆ

“ในปัจจุบันโอกาสทางการศึกษาของเด็กแต่ละคนได้เปิดกว้างมากขึ้น Edverest จึงอยากจะตอบสองประเด็นใหญ่เพื่อทำให้นักเรียนเห็นช่องทางของตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นนั่นคือ 1. จะหาโอกาสและความช่วยเหลือจากที่ไหนบ้าง? 2. สิ่งที่แต่ละคนอยากศึกษาคืออะไร?” คุณบลัม นเรนทร์ฤทธิ์ เทพเกษตรกุล จาก Edverest ได้กล่าวถึงมุมมองของนักเรียนที่เปลี่ยนไปต่อการเรียนรู้ 

จึงเป็นโอกาสที่น่าสนใจของ Edverest ในการที่อนาคต Edverest อาจจะเป็นผู้เชื่อมต่อทุนการศึกษาสนับสนุนค่าเรียนคอร์สเรียนระหว่าง course provider และตัวนักเรียนที่อยู่ในระบบของ Edverest เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียนให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นในยุคที่เรียกว่า agile learning, multi-skill มีความสำคัญในการปรับตัวอยู่รอด 


สำหรับใครที่อยากรู้จักกับ #EdTech ที่น่าสนใจแบบนี้อีก รวมถึงเทรนด์ innovation การศึกษาและการเรียนรู้ในอนาคต ห้ามพลาด ! กับงาน StormBreaker x EEF Demo Day นวัตกรรมทางการศึกษาในโลกหลังโควิด-19  (Education in a post-COVID world) จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ย. 2564 เวลา 17.00 - 19.00 น. ผ่าน Facebook Live และ  Live Youtube อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/DisruptUniversity/posts/4419312564828473

#EducationDisruption #StormBreakerVenture #DisruptRules

ขอบคุณข้อมูลจาก:

EEF Annual Report 2020 และเว็บไซต์ https://www.eef.or.th

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง