3 มายเซ็ทแบบผู้ประกอบการที่ HR ต้องมี

July 24, 2023
Palida Koyama Yukie
MIT Management Sloan School ได้กล่าวถึง 3 คุณสมบัติของมายเซ็ตของผู้ประกอบการที่จำเป็นสำหรับทุกคน

MIT Management Sloan School ได้กล่าวถึง 3 คุณสมบัติของมายเซ็ตของผู้ประกอบการที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ทุกคน ไม่ใช่แค่เพียงสำหรับชาว Startup เท่านั้น การปลูกฝังแนวคิดมายเซ็ตแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) นั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในยุคที่เทคโลโนยีแปรฝัน เปลี่ยนไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในยุคที่ความรู้ในวันนี้อาจจะล้าสมัยเกินไปสำหรับวันต่อมา ซึ่ง HR ผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแนวหน้าของการ Transform องค์กรให้ขับเคลื่อนไปได้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติของ Mindset เหล่านี้

  1. Solutions-oriented

คุณสมบัติแรกคือ การมีมายเซ็ตที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแม้จะเจอกับสถานการณ์ที่เงื่อนไขบอกว่า ‘เป็นไปไม่ได้’ HR ยุคใหม่จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัตินี้เพื่อมีความสงสัย และความตื่นตัวที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา  

นอกจากนั้นการมีความสามารถที่จะตีความเหตุการณ์ที่ดูเป็นปัญหาให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสให้กับองค์กรได้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าในวันนี้คนในองค์กรเป็นปัญหา HR มุ่งที่จะมองหาโอกาส หรือมุ่งที่จะเน้นว่าบอกว่านี่คือปัญหาเพียงอย่างเดียว มุมมองของ HR นั้นจะกำหนดทิศทางการรับมือขององค์กรกับปัญหาเรื่องคนนั่นเอง

  1. Adaptable

คุณสมบัติของผู้นำคนที่ต้อง “โอบกอดการเปลี่ยนแปลง” HR ต้องมีมายเซ็ตว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้น และจำเป็นต้องเกิด แต่สิ่งสำคัญที่ HR ต้องตระหนักเสมอคือ องค์กรมีทิศทางกลยุทธ์ไปอย่างไร และตนเองจะต้องพร้อมที่จะใส่หมวก ของผู้ประกอบการ ผู้ที่เท่าทันกับคลื่นของการเปลี่ยนแปลง และหมวกของผู้จัดการที่พร้อมกับการบริหารและจัดระเบียบองค์กร

การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงนั้นๆแก่ทีมบริหารเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน และสิ่งที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆคือ “HR พูดถึงการเปลี่ยนแปลงไม่รู้เรื่อง” หรือแม้กระทั่ง “HR กลัวที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลง” ดังนั้นการปลูกฝังมายเซ็ตว่า HR นั้นเป็นแนวหน้าที่ต้องพร้อมเปลี่ยนสำคัญไม่แพ้กับการทำกลยุทธ์ทางธุรกิจอื่นๆขององค์กร

  1. Anti-fragile
“แนวคิดที่สอนให้เราทนทานต่อเรื่องเลวร้ายเพื่อเติบโตอย่างสง่างาม

คุณสมบัติสุดท้ายที่ถูกกล่าวถึงคือ “แนวคิดที่สอนให้เราทนทานต่อเรื่องเลวร้าย เพื่อเติบโตอย่างสง่างาม” ฟังดูอาจจะน่ากลัว แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมีทักษะนี้ทำให้เรารับมือ Black Swan (เหตุการณ์ผิดปกติและคาดเดาไม่ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเราอย่างใหญ่หลวง) ได้อย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น ทำให้เรากลัวมันน้อยลง และสามารถทำใจยอมรับมันเป็นบทเรียน หรือ ประสบการณ์ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งถูกแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน คือ

1) Heart - ความมั่นใจที่จะบอกว่า “เราเกิดมาเพื่ออะไรหรือเราถูกสร้างมาเพื่ออะไร” เมื่อเราเจอกับปัญหาที่ยากที่จะก้าวข้าม

2) Head - ความสามารถในการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และสร้างแผนรวมถึงการกระทำให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้

3) Hand - ความสามารถที่จะทำสิ่งที่อยู่ใน Heart และ Head ออกมาให้เป็นรูปธรรม

และ 4) Home - ความสามารถในการสร้าง Community ที่จะพึ่งพาและดึงทรัพยากรมาใช้ ในวันที่เราไม่สามารถทำบางสิ่งได้ด้วยตนเอง ทรัพยากรหรือ Community ที่เรามีจะสามารถเป็น “บ้าน” ที่ทำให้เราก้าวข้ามผ่านความท้าทายไปได้

HR ยุคใหม่จำเป็นต้องมีทักษะต่อต้านความเปราะบางนี้ โดยต้องมีความมั่นใจที่จะบอกว่า HR ถูกสร้างมาเพื่ออะไรในองค์กร ในยุคของการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถที่จะดึงทรัพยากรและศักยภาพของคนในองค์กรเพื่อตอบโจทย์พันธกิจ และทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรในที่สุด

ร่วมส่งเสริมให้ HR มีมายเซ็ทแบบผู้ประกอบการ เพื่อสร้างคุณสมบัติของ HR แห่งอนาคต และการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่ากับหลักสูตร HR of The Future สมัครได้เลยวันนี้ รับจำนวนจำกัด

📌สมัครเลยคลิก: https://www.disruptignite.com/hrofthefuture

-----------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม

‍LINE: @disruptignite

Email: all@disruptignite.com

Tel: 095-164-6056 , 085-098-1299

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง