HolonIQ คาดอนาคตตลาด Global EdTech โต 2.5x ใน 5 ปี

December 21, 2020
Pat Thitipattakul

เป็นที่ทราบกันดีว่าตลาดการศึกษานับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แต่ที่ผ่านมา ตลาดส่วนที่โตขึ้นจะเป็นส่วน traditional เสียมาก เช่น โรงเรียน การจัดอบรมสัมมนา ในขณะที่ตลาด EdTech ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเติบโตค่อนข้างช้า เนื่องด้วยอุปสรรคในเรื่อง adoption ในภาคการศึกษา

ทว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอุตสาหกรรม EdTech เมื่อ Covid-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้สู่ digital ทาง HolonIQ แพลตฟอร์มข้อมูลเทรนด์และงานวิจัยทางการศึกษาระดับโลกซึ่งได้วิเคราะห์คำนวณขนาดตลาดการศึกษาโลกไว้เมื่อต้นปี ได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขใหม่ คำนวณขนาดตลาดใหม่โดยได้เพิ่มปัจจัยผลกระทบจาก Covid-19 เข้าไปด้วย พบว่าภายในปี 2025 ตลาด Global EdTech จะเติบโตมีมูลค่าถึง 404 พันล้านดอลล่าร์ ซึ่งเติบโตมากขึ้น 16.3% CAGR ในขณะที่ตลาดการศึกษาแบบ traditional คาดว่าจะมีขนาดลดลงกว่าเดิมที่ได้คาดการณ์ไว้จากเทรนด์การใช้จ่ายที่ลดลง ผู้เรียนเริ่มมีตัวเลือกเยอะขึ้นทำให้ สถาบันทั่วไปต้องเริ่มปรับราคาค่าเรียนลดลงเพื่อให้แข่งขันได้

วิธีการคำนวณขนาดตลาดของ HolonIQ ผสมผสาน 2 วิธีหลัก ได้แก่

1. Top-down จากหลักการเศรษฐศาสตร์การศึกษา

2. Bottom-up โดยใช้ Machine Learning เข้ามาช่วยดึงข้อมูลออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลจากทั่วโลกหมื่นกว่าจุด

เทรนด์ออนไลน์ผลักตลาด EdTech ทั่วโลกโต 2.5x

ช่วง Covid-19 ที่ผ่านมาไม่ได้มีผลกระทบแค่ระยะสั้น แต่ HolonIQ เชื่อมั่นว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว โดยเฉพาะในเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมคนให้มาเรียนออนไลน์ และการที่สถาบันต่าง ๆ เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เริ่มมีการวางระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการดำเนินงานของโรงเรียน การจัดการข้อมูลผู้เรียน และการจัดการงานเอกสาร ซึ่งสถาบันส่วนมากทั่วโลกเพิ่งมาเริ่มต้นปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล เพิ่งมาสนใจลองใช้ EdTech จึงคาดว่าในอนาคตตลาด EdTech ยังสามารถโตได้อีกมากจากโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น

นอกจาก EdTech ฝั่ง B2B สำหรับโรงเรียนแล้ว ข้อมูลพบว่าฝั่ง B2C เองก็เติบโตเร็วเช่นกัน เพราะนักเรียน ผู้ปกครอง คนทำงานเองก็มาเรียนออนไลน์กันมากขึ้น มีตัวเลือกมากมายที่ช่วยพัฒนาทักษะใหม่ ผู้เรียนต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น เทรนด์ของ EdTech ที่สำคัญมีเรื่องของ mobility, personalization, social และ gamified learning ซึ่งก็เริ่มมีแล้วในปัจจุบัน แต่ทาง HolonIQ มองว่าในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้จะถูกพัฒนาไปได้ก้าวไกลมากด้วยความสามารถของ AI ที่ฉลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงยังมีเรื่องของการพัฒนา hardware มาประยุกต์ใช้ในการเรียนมากขึ้น HolonIQ จึงคาดการณ์ว่าขนาดตลาด EdTech โลกในอีก 5 ปีจะมีมูลค่า 404 พันล้านดอลล่าร์ สูงกว่าเดิมที่ได้คาดไว้เดิม โดยปัจจัยจาก Covid-19 ทำให้ตลาดมีมูลค่าสูงขึ้นจากเดิม 63 พันล้านดอลล่าร์


2020 เป็นปีแห่งการลงทุนใน EdTech

EdTech ได้รับเงินลงทุนรวมมากขึ้น 4.5 พันล้านดอลล่าร์ในช่วงระยะเวลาเพียง 6 เดือนแรกของปี 2020 นี้ โดยประเทศที่มีการลงทุนใน EdTech มูลค่าสูงที่สุดได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย เรียงตามลำดับ HolonIQ คาดว่า 2020 จะเป็นปีที่เงินลงทุนใน EdTech มีมูลค่าสูงที่สุดในรอบ 10 ปี และภายในปี 2030 มูลค่าการลงทุน EdTech จะเติบโตเกือบ 3 เท่า โดยคาดว่ากลุ่มประเทศที่จะได้รับการลงทุนมากขึ้น ได้แก่ ละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย (ไม่รวมจีน) ซึ่ง ณ ตอนนี้เป็นตลาดกลุ่มที่ยังเล็กอยู่แต่ก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีปัจจัยหนุนที่สำคัญคือ มีประชากรที่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งกลุ่มนี้ต้องการนวัตกรรมที่สามารถทำให้การศึกษาเข้าถึงได้ง่ายและมีราคาถูก การศึกษาแบบดั้งเดิมยังไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ แต่ในอนาคต HolonIQ มองว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยได้ ส่วนในระยะสั้น 3-5 ปีนี้ HolonIQ มองว่าประเทศที่การลงทุนใน EdTech จะเติบโตมากที่สุด คือ อินเดีย

ตัวอย่าง EdTech ที่ระดมทุนได้มูลค่ามากในปี 2020 นี้:

  • Zouyebang (作业帮) ประเทศจีน ระดมทุน 750 ล้านดอลล่าร์ 
  • Byju’s ประเทศอินเดีย  ระดมทุน 500 ล้านดอลล่าร์ และได้กลายเป็น EdTech รายแรกที่มีสถานะ Decacorn มูลค่าบริษัทรวมสูงกว่าหมื่นล้านดอลล่าร์
  • Yuanfudao (猿辅导) ประเทศจีน ระดมทุน 1 พันล้านดอลล่าร์


เมื่อตลาดจะเติบโตมากขึ้น แล้ว EdTech แห่งอนาคตจะเป็นเช่นไร? พบกับข้อมูล insights แบบ exclusive จากผู้ก่อตั้ง HolonIQ และ speaker ชั้นนำอีกมากมายได้ในงาน Education Disruption Virtual Conference! ให้คุณได้ก้าวทันเทรนด์เทคโนโลยีระดับโลกที่จะเข้ามาปฏิวัติการเรียนรู้

เจาะลึกวงการ EdTech โลกในช่วง “Global Education Landscape” โดย Maria Spies, Co-founder and Managing Director of HolonIQ แพลตฟอร์มข้อมูลเทรนด์และงานวิจัยทางการศึกษาระดับโลกซึ่งได้วิเคราะห์มาจากการใช้ Machine Learning ดึงข้อมูล 5,000 จุดจากแหล่งข่าวชั้นนำทั่วโลก ผนวกกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่ทำงานวิจัยการศึกษาอย่าง World Bank, OCED และ UNESCO ซึ่งจะมาเผยเทรนด์การศึกษาแห่งอนาคต 10 ปีข้างหน้า สิ่งที่จะเข้ามา disrupt การศึกษาแบบเดิม ๆ และฉายภาพตลาดการศึกษาในระดับโลกว่ามีโอกาสอะไรบ้างที่น่าสนใจ สามารถรับชม Education Disruption Virtual Conference ได้ตั้งแต่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2563 ผ่าน Online Platform

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.holoniq.com
Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง