บทบาทใหม่ของ HR ไม่เปลี่ยนไม่รอด

July 11, 2023
BB Banthita

ยุคที่เต็มไปด้วย “คลื่นยักษ์แห่งการเปลี่ยนแปลง”ภายใต้ท้องทะเลของธุรกิจ มีการ Disrupt เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการที่ AI ทำหน้าแทนที่มนุษย์, Digital Disruption และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิธีการรับมือกับความท้าทายใหม่เพื่อให้องค์กรสามารถยืนหยัดต่อสู้กับคลื่นยักษ์ที่ถาโถม บทบาทของ HR Leader ยุคใหม่จะต้องเปลี่ยนไปดังนี้

1.HR at the Transformation forefront

: บทแห่งการสร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างคลื่นลูกใหม่ให้องค์กร

HR Leader ยุคใหม่ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างองค์กรที่มีความก้าวหน้าและความสำเร็จ ต้องกล้าที่จะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของบริษัทเพื่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง และเฟ้นหาและรักษา Talent ที่โดดเด่นใน Talent War ที่ทุกองค์กรต่างแย่งชิงคนเก่งเพื่อให้องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดด เปลี่ยนเพื่อรอดในยุคที่คลื่นยักษ์พร้อมจะ Disrupt อยู่ตลอดเวลา

2. HR at the People Strategist

: การสร้างคน ให้สร้างคน

เพื่อสร้างองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน HR ต้องเป็น “คน ที่สร้าง คน” โดยต้องเข้าใจในความต้องการของพนักงานและวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อสร้าง Employee Expereince ที่มี Employee Centricity สูง ให้อิสระแก่พนักงาน และพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการทำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้าง People Strategy ที่สนับสนุนพนักงานให้เติบโตและเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร

3.HR at the Business Partner

: ผู้สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แท้จริง

อีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญที่สุดคือการเป็น Business Partner ต้องเข้าใจในกลยุทธ์แผนงานและทำงานร่วมกับผู้นำคนทุกฝ่ายทั้งบริหาร ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความสำเร็จของธุรกิจในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายธุรกิจขององค์กรได้ทันที

ในอนาคต HR Leader จะต้องเป็นดั่งประภาคารที่ฉายแสงสู่ความสำเร็จและยืนหยัดได้ภายใต้ “คลื่นยักษ์แห่งการเปลี่ยนแปลง” HR ยุคใหม่จะต้องมีบทบาทใหม่ และทักษะในการปรับตัว มีความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์สำคัญขององค์กร รวมถึงสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำพาพนักงานไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง