เน้นสอนอะไรลูกดีในยุคดิจิทัล? เรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียนแห่งอนาคต กับ Starfish Labz

September 16, 2020
Pat Thitipattakul

เทรนด์อนาคตและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ หลายสถาบันการศึกษาเริ่มปรับตัวตามไม่ทัน รวมถึงกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่อาจยังไม่แน่ใจว่า ควรเน้นสอนอะไรลูกดีในยุคดิจิทัลเช่นนี้ ยิ่งในช่วงนี้ที่มีการการแพร่ระบาดของ COVID-19 โรงเรียนหลายแห่งต้องประกาศหยุดเรียน คุณครูและพ่อแม่ผู้ปกครองยิ่งต้องการตัวช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ 

Starfish Labz ถือกำเนิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่า “จะทำอย่างไรเราถึงจะการสร้างห้องเรียนแห่งอนาคตทั่วประเทศได้ การเรียนรู้รูปแบบไหนที่ช่วยสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” เพราะการเรียนในรูปแบบที่มีอยู่ตอนนี้ยังไม่ตอบโจทย์สิ่งที่สังคมและเด็กต้องมีในอนาคต จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Starfish Labz ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ ถอดบทเรียนการจัดการศึกษาแนวใหม่ และวิธีการที่นำไปใช้ได้จริง ในรูปแบบคลังความรู้ออนไลน์ คอร์สเรียนสำหรับครูและผู้ปกครอง เนื้อหาต่าง ๆ พัฒนาโดยนักการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย โรงเรียนต้นแบบ

ที่สำคัญ แพลตฟอร์ม Starfish Labz ยังเปิดให้ใช้ฟรีอีกด้วย เรียนจบหลักสูตรได้เกียรติบัตร ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ เพื่อร่วมกันสร้างห้องเรียนแห่งอนาคตทั่วประเทศไทย Starfish Labz เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับผู้ปกครองและครูที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันมี มีสมาชิกที่ลงทะเบียนมากถึง 81,000 คน และมีผู้เข้าใช้งาน 293,000 คนต่อเดือน เรียกได้ว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดด มาก ๆ Starfish Labz ได้เปิดตัวให้ใช้งานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปีเศษก็สามารถเติบโตมากถึง 54 เท่า เทียบกับในระยะแรกที่มีสมาชิกประมาณ 1,500 คน โดยที่ทำการตลาดน้อยมาก พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน มีประโยชน์ต่อครูและผู้ปกครอง ใช้แล้วชอบก็บอกต่อ


ใช้นวัตกรรมในการสร้างการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่ต้องมีการจัดการที่ดีด้วย

Starfish Labz เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิ Starfish Education ก่อตั้งในปี 2016 ภารกิจหลักของมูลนิธิคือการมอบการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนในประเทศไทย ผ่านโครงการนวัตกรรม การเรียนรู้และเทคโนโลยี เพื่อปิดช่องว่างทางการศึกษาผ่านความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชน บริหารงานโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร หรือ ดร.แพร

ดร.แพร เป็นนักการศึกษานวัตกรรมใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีการศึกษา และการเรียนรู้และพัฒนาการปฐมวัย เคยทำงานเป็นคุณครูปฐมวัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาการศึกษาของบริษัท แอปเปิล (Apple Inc.) ในประเทศไทย และสิงคโปร์ ดร.แพร มีความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือการศึกษาไทย ค้นหาวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ คิดค้นวิธีการจัดการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน และเผยแพร่ความรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลาย 

ดร.แพร ได้แชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาไว้อย่างน่าสนใจ “เทคโนโลยีช่วยให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ก็จริง แต่ก็จำเป็นต้องมีการจัดการที่ดีด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก มีพ่อแม่หลายคนที่เผลอปล่อยให้ลูกใช้ smartphone มากจนเกินไป รวมถึงในห้องเรียน มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ แต่เด็กบางคนก็แอบเล่นเกมส์ ใช้ในทางที่ผิด ส่งผลเสียต่อพัฒนาการเด็ก อย่างในต่างประเทศ มีการจัดทำ guideline ไว้อย่างชัดเจนว่าคุณครูและผู้ปกครองควรจัดการเทคโนโลยีในการเรียนอย่างไร ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก แต่เรามองว่าเรื่องนี่เป็นเรื่องที่สำคัญ และจะยิ่งมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต จึงอยากให้ Starfish Labz เป็นช่องทางหนึ่งในการเข้ามาช่วยจุดนี้”


คอร์สเรียนฟรีบน Starfish Labz เสริมสร้างความเข้าใจการศึกษาแห่งอนาคต

ในระบบมีคอร์สเรียนที่หลากหลายให้เลือกเรียนกว่า 100+ คอร์ส แบ่งแยกเป็น 12 หมวดหมู่ ออกแบบและคัดสรรมาเพื่อคุณครูและผู้ปกครองไทยโดยเฉพาะ บทเรียนส่วนมากใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงก็เรียนจบได้ มีการอัพเดทอยู่เสมอ หยิบยกประเด็นสำคัญในปัจจุบันมา อย่างในช่วงนี้ก็มีคอร์สที่เป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ในช่วงนี้มาก เช่น หลักสูตร "เยาวชน กู้ภัย COVID-19" หลักสูตร “Home School สไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว” 


หมวดหมู่และตัวอย่างคอร์สที่น่าสนใจ

 1. พัฒนาการเด็ก
 • ฝึกอย่างไรให้เกิดทักษะกระบวนการคิด
 • พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย
 • เล่นอย่างไรให้ฉลาด ?
 • ทำอย่างไรให้เป็นเด็กช่างสังเกต
 1. เทคโนโลยีดิจิทัล
 • Coding ทักษะแห่งโลกอนาคต
 • การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น
 • การสร้างภาพยนตร์สั้น
 • การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กประถมศึกษา
 1. เครื่องมือครู
 • Creative Thinking Classroom Design
 • เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่
 • ภาวะผู้นำในเด็กสำคัญอย่างไร
 • สื่อคณิตศาสตร์แบบไหนที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย
 1. Future Ready
 • AI เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร
 • เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI
 • Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร
 1. เครื่องมือผู้ปกครอง
 • เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0
 • สอนลูกอย่างไรให้ได้ภาษาจีน
 • จะทำอย่างไร ถ้าลูกโกหก
 • เสริมสร้างครอบครัวอย่างไรให้มีความสุข
 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
 • เยาวชน กู้ภัย COVID-19
 • ทำไม?ถึงต้องตื่นตัวกับภาวะโลกร้อน
 • สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร
 1. การเรียนแบบบูรณาการ
 • ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ฟิชเมคเกอร์ แนวทางในการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ STEAM Design Process เพื่อการบูรณาการความรู้และการพัฒนาทักษะสำคัญของเมคเกอร์ (Maker)
 • มารู้จัก STEM Education กันเถอะ
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-based Learning) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
 1. สุขภาพและความกินดี อยู่ดี
 • การดูแลสุขภาพฉบับคนเมืองกรุง
 • ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ Covid-19
 • ออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพ
 • ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?
 1. การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
 • ตำหนิอย่างไรไม่ให้เสียความเชื่อมั่นในตนเอง
 • สร้างเด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีดนตรีในหัวใจ
 1. ภาษาและการสื่อสาร
 • สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
 • เรียนภาษาจีนแบบวัยรุ่น
 • Easy English อังกฤษฉบับบ้านๆ
 1. คุณธรรมและจริยธรรม
 • การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน
 • “ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม
 • เลี้ยงลูกยุคใหม่ ด้วยวินัยเชิงบวก
 • วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4
 1. การศึกษาพิเศษ
 • ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก
 • ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น


รวมตัวผู้เชี่ยวชาญภาคการศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตร

Starfish Labz มี partner เป็นองค์กรเผยแพร่ความรู้หลายแห่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ที่มาช่วยถอดบทเรียน พัฒนาหลักสูตร ต่าง ๆ ได้แก่ในส่วนของผู้เผยแพร่ความรู้หลัก นอกจาก ดร. แพร แล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่แตกต่างกันไป ทำให้มีหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น 

 • รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาจารย์ และนักวิจัย เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21
 • คุณกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
 • คุณมุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  เชี่ยวชาญเรื่องนวัตกรรม Project Based Learning และ Problem Based Learning (PBL)
 • คุณธิติ ธีระเธียร หนึ่งใน Apple Teacher ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาครู นักออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกจากนี้ ทาง Starfish Labz เองก็เปิดโอกาสในการร่วมมือกับ EdTech ไทย ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการศึกษาใหม่ ๆ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย อย่าง insKru เอง ซึ่งเป็น EdTech ในโครงการ StormBreaker Accelerator ของเราก็ได้เข้าไปร่วมพัฒนาเนื้อหา สื่อการจัดการเรียนรู้ สื่อสำหรับคุณครู บนแพลตฟอร์ม Starfish Labz

ในงาน Education Disruption Hackathon 2 ครั้งนี้ ซึ่งเป็นงานแข่งขันพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา ดร.แพร เองก็ให้เกียรติมาเข้าร่วมเป็น mentor ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด สำหรับทีมที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทั้งฝั่ง Social Impact และ Scalable EdTech

ติดตามข่าวสารความรู้ในวงการสตาร์ทอัพได้ทางเพจ Disrupt Technology Venture และพบกันที่งาน Education Disruption Conference 2020: Reimagine Thailand’s Education 2030, Virtual Conference ที่จะพาทุกคนมาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของการศึกษาไทยที่กำลังจะเกิดขึ้น ผ่าน Content สุด exclusive จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมากมาย พร้อมทั้งฟังประสบการณ์ จาก EdTech Startups และ Social Entrepreneurs ที่ประสบความสำเร็จทั้งในไทยและต่างประเทศ ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ที่นี่

เข้าร่วมกลุ่ม Facebook Group Education Disruption พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียหรือถามคำถามเพิ่มเติม ที่นี่ https://www.facebook.com/groups/EducationDisruption/

ที่มา https://www.starfishlabz.com/

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง