Learn Corporation ผู้นำแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้แห่งแรกของไทย

September 16, 2020
Pat Thitipattakul

Learn Corporation องค์กรแห่งแรกในไทยที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2548 เรียกได้ว่าเป็น EdTech ที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานถึง 15 ปีและได้ขยายกลุ่มธุรกิจเพิ่มเติมไปจนครอบคลุมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยด้วยภารกิจสำคัญในการนำพาคนไทยสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน

Learn Corporation เชื่อว่า ‘การศึกษาทำให้ชีวิตคนดีขึ้นได้’และเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษา ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมานอกจาก Learn Corporation จะเติบโตไปอย่างมั่นคงแล้วยังช่วยสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมดังเจตนารมณ์และความเชื่อขององค์กรหวังว่าเรื่องราวของ Learn Corporation จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่อยากลุกขึ้นมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงการศึกษากล้าคิด กล้าทำ กล้าสร้างสิ่งใหม่ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนที่แท้จริง


จุดเริ่มต้นของ Learn Corporation กล้าคิดต่าง ในยุคที่เทคโนโลยียังเป็นเรื่องไกลตัว

Learn Corporation เริ่มต้นจากโรงเรียนกวดวิชา OnDemand ในปี 2548 ซึ่งอยู่ในยุคที่กวดวิชาส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการสอนแบบปกติในห้องเรียนหรือการเปิดวีดีโอเทปที่อัดไว้ให้เรียนในจอทีวีตามเวลาที่ลงเรียนโดยนักเรียนต้องมาตามเวลาที่กำหนด ไม่มีความยืดหยุ่น

ในยุคนั้นที่การใช้สมาร์ทโฟนยังไม่แพร่หลายOnDemand กล้าพลิกประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ด้วยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ และใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนเปิดให้นักเรียนเข้ามาจองเวลาเรียนแล้วเรียนผ่านระบบได้ ง่าย สะดวกหากมีคำถามก็มีช่องทางให้สอบถาม ตามแนวคิด User-Centric Innovation ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน กล่าวคือการพัฒนานวัตกรรมโดยยึดความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นหลัก

เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการกล้าคิดสิ่งใหม่เพื่อสร้างความแตกต่างและประสบการณ์ที่ดีกว่า กับการกล้าคิดนอกกรอบ Challenge Status Quo ท้าทายความเชื่อรูปแบบเดิมๆรวมถึงการประเมินตลาด ณ ขณะนั้น มี Solution และ Pain Point อะไรบ้าง ในส่วนของผู้เรียนที่ Solution ณ ตอนนั้นยังไม่ตอบโจทย์ จึงเกิดเป็นโอกาสใหม่สำหรับ OnDemand

และปัจจุบันด้วยประสบการณ์และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคพัฒนาขึ้นมาอยู่บนออนไลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ตลอดจนการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา OnDemand จึงได้นำ Learn Anywhere แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่รวมรวบบทเรียนและเนื้อหาความรู้จากทุกกลุ่มธุรกิจในเครือมาไว้ที่เดียวเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และอำนวยความสะดวกให้ทุกวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา


จะสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องมองภาพใหญ่ 

การจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและกระทบหลายภาคส่วนนอกจากตัวเด็กนักเรียนแล้ว เรายังต้องมองไปถึงคุณครู โรงเรียน ระบบการทำงานผู้ปกครอง สุขภาวะ ทักษะที่เป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ ทักษะแห่งอนาคตและเกณฑ์การวัดผลแบบใหม่ๆ รวมทั้งปัจจัยอื่นอีกมากมาย

ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามองที่ตัวเด็กนักเรียนต้องมองภาพใหญ่ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยให้เด็กหนึ่งคนประสบความสำเร็จครอบคลุมตั้งแต่ช่วงวัยอนุบาล ประถม มัธยม จนเวลาผ่านไป ก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยและวัยทำงาน ซึ่งความต้องการของคนๆ เดียวกันนี้แต่ละช่วงเวลาก็จะแตกต่างกันไปเป็นโอกาสให้กลับมามองได้ว่ายังมีเรื่องไหนที่ทำเพิ่มได้อีก

ด้วยเหตุนี้หากเราต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน จะต้องมีการพัฒนา Solution อยู่เสมอ เพื่อให้ครอบคลุมและเจาะไปถึงรากเหง้าของปัญหาจริงๆรวมทั้งต้องสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้ในระยะยาวอีกด้วย

หลังจากที่ OnDemand เริ่มประสบความสำเร็จแล้วทาง Learn Corporation ในฐานะผู้คลุกคลีในวงการศึกษาและได้เห็นปัญหามากมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจึงเริ่มขยายธุรกิจโดยการพัฒนา Solution และนวัตกรรมการเรียนรู้ส่วนอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาแต่ละส่วน ดังนี้


แต่ละธุรกิจเจาะกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มเมื่อนำมาประกอบกันเป็นภาพใหญ่ จะเห็นได้ว่า Learn Corporation เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ครอบคลุมทุกช่วงวัยซึ่งแต่ละส่วนจะส่งผลต่อกันเป็นวงกว้างเกิดเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  • วัยประถม-วัยมัธยม: Blended Leaning ระบบการเรียนรู้คุณภาพจากLearn Education ที่ผสมผสานกับหลักสูตรของโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพช่วยให้คุณครูและนักเรียนเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมอีกทั้งยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อต่อยอดหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้ที่ OnDemandและมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ได้ที่ Ignite by OnDemand พร้อมติดตามข่าวสารข้อมูลสำหรับเตรียมตัวสอบเข้าคณะที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ชอบได้กับ TCASter
  • วัยมัธยม: แผนการเรียนแบบรายบุคคลผนวกกับหลักสูตรวิชาการจาก OnDemandและทักษะภาษาอังกฤษทัดเทียมนานาชาติ พร้อมเติมเต็มทุกฝันด้วยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
  • วัยมหาวิทยาลัย-วัยทำงาน: พัฒนาทักษะดิจิทัลหรือทักษะที่เป็นที่จำเป็นในอนาคตที่ Skooldio
  • คุณครูผู้สอน: พัฒนาทักษะ และอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้ที่TrainKru จาก Learn Education
  • แพลตฟอร์ม: Learn Anywhere แพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่รวบรวมบทเรียน และเนื่อหาจากทุกกลุ่มธุรกิจมาไว้ที่เดียวตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา


ไม่หยุดพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ Learn Corporation เติบโตขึ้นหลายเท่าตัวจากโรงเรียนกวดวิชาจนปัจจุบันมี Learn Anywhere แพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่ครอบคลุมการเรียนรู้เพื่อทุกช่วงวัยครบที่สุดแต่ก็ไม่หยุดพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ จากทั้งในและต่างประเทศอยู่เสมอและยิ่งเป็นความท้าทายในยุค Digital Disruption ที่อาจเป็นโอกาสอันดีในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยประเทศไทยสามารถปรับตัวให้สอดรับกับทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต                                                                     

เพราะนวัตกรรมคือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ Learn Corporation จึงให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์สนับสนุนผู้ที่เปี่ยมไปด้วยไอเดียและความมุ่งมั่น

  • Learn Corporation สนับสนุนผู้ที่ยังไม่พร้อมเริ่มธุรกิจเองแต่เปี่ยมไปด้วยไอเดียและความมุ่งมั่น มีโอกาสเข้ามาเป็น Intrapreneur กับ Learn Corporation เพื่อร่วมกันพัฒนา Solutionที่จะช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศ โดยเปิดกว้างทั้ง EdTech และ Social Innovation
  • Learn Corporation ร่วมกับ StormBreaker สนับสนุนเงินทุน ให้กับผู้ที่มีความพร้อมในการสร้างธุรกิจ EdTech เพื่อโอกาสเติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน

ติดตามข่าวสารความรู้ในวงการสตาร์ทอัพได้ทางเพจ Disrupt Technology Venture และพบกันที่งาน Education Disruption Conference 2020: Reimagine Thailand’s Education 2030, Virtual Conference ที่จะพาทุกคนมาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของการศึกษาไทยที่กำลังจะเกิดขึ้น ผ่าน Content สุด exclusive จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมากมาย พร้อมทั้งฟังประสบการณ์ จาก EdTech Startups และ Social Entrepreneurs ที่ประสบความสำเร็จทั้งในไทยและต่างประเทศ ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ที่นี่


Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง