รู้จักกับ Devin, AI Software Engineer ตัวแรกของโลก

March 13, 2024
Palida Koyama Yukie

จะเป็นอย่างไรถ้า AI สามารถ แก้ไข เขียน และปรับ Coding ได้

หรือพูดง่ายๆคือ AI สามารถ Train AI ด้วยกันเองได้ ในระดับความสามารถเดียวกับ Software Engineer และถ้าโลกเรามีเพื่อนร่วมงานที่ทำงานได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย โดยไม่บ่นเลยสักคำ?

ถือเป็นก้าวสำคัญในวิวัฒนาการอันไม่หยุดยั้งของ AI โดยนับตั้งแต่วันที่ AI เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของมนุษย์ ระดับศักยภาพของ AI ถูกพัฒนามาในถึงจุดที่เราอาจจะไม่ต้องใช้ความสามารถของมนุษย์ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อีกต่อไป หรือเรียกง่ายๆคือ AI สามารถเทรนตัวมันเองและเพื่อนๆปัญญาประดิษฐ์ด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์!

การปรากฏตัวของ Devin กระตุ้นให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับการทดแทนอาชีพด้วยหุ่นยนต์ เนื่องจากแม้แต่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ยังพบว่าตนเองอยู่ในรายชื่ออาชีพที่อาจเผชิญกับ AI Replacement ในไม่ช้า 

"เพื่อนร่วมทีมที่เก่งและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย" คือคำนิยามที่ผู้สร้าง ให้แก่ Devin 

Devin มีความสามารถที่โดดเด่น สามารถวางแผนและดำเนินงานด้านวิศวกรรมที่ซับซ้อน ทำการตัดสินใจได้พร้อมๆกันนับพันเรื่อง เรียนรู้จากประสบการณ์ บริบทในอดีต และแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้สามารถมันรับมือกับความท้าทายทางวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้เป็นอย่างดี

ความสามารถของ Devin มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น…

  • สามารถเรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีที่ไม่คุ้นเคยได้ ผ่านการใช้ ControlNet ที่ทำให้เราสามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ละเอียด และตรงกับความต้องการมากขึ้น
  • สามารถสร้างและปรับ Application ได้แบบ end-to-end โดยมันสามารถสร้างเว็บไซต์เชิงโต้ตอบเพื่อให้ผู้คนมาร่วมออกแบบเกมบนเว็บไซต์ร่วมกันได้
  • สามารถค้นหาและแก้ไขจุดบกพร่องใน Codebase ได้โดยอัตโนมัติ
  • และที่สำคํญ Devin สามารถฝึกฝนและปรับแต่งโมเดล AI ของตัวเองได้! เพราะ‍ Devin ตั้งค่าการปรับแต่งอย่างละเอียดสำหรับ LLM หรือ Large Language Model ไว้ ทำให้มันมีความสามารถในการปรับตัวเองได้อย่างอิสระ

ความสามารถเยอะแล้วเก่งจริงรึเปล่า? 

Devin ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพด้วย SWE-Bench หรือการทดสอบว่า Language Model สามารถแก้ไขปัญหาในโลกของ software engineer ที่ถูกรวมรวมโดย Github ด้วยตัวเองได้แม่นยำขนาดไหน และผลสรุปออกมาว่า Devin สามารถแก้โจทย์ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยตัวเอง ด้วยความแม่นยำถึง 13.86% ในขณะที่ LLM ตัวอื่น ๆ มีความแม่นยำไม่ถึง 5% 

ความสามารถของ Devin
ความสามารถของ Devin

การถือกำเนิดของ Devin ตอกย้ำถึงความเร่งรีบที่ AI กำลังก้าวหน้า และผลกระทบที่จับต้องได้เพิ่มมากขึ้นในภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการตอบคำถามที่สำคัญคือ

“อนาคตของการทำงานหน้าตาเป็นแบบไหน
และมนุษย์ควรจะต้องยกระดับตัวเองอย่างไร?”

Every cloud has a silver lining ยังมีโอกาสดีๆอีกมากในอนาคตที่มี AI 

  1. Maximize Productivity with More Accuracy

องค์กรสามารถเพิ่ม Productivity ได้สูงสุด เมื่อมีการใช้ AI ทั้ง GenAI, Predictive AI หรือ Automation เข้ามา และสามารถระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบหรืองานที่สำคัญกว่าให้กับมนุษย์ โดยมนุษย์ยังคงทำหน้าที่ในการตัดสินใจ และใส่ insights เข้าไปในงาน เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์องค์กรมากที่สุด

  1. Rising Career ที่จะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต

แน่นอนว่าการทำงานของการประมวลผลของ AI นั้น เป็นมากกว่าการแค่ใส่ Data เข้าไปแล้วจบ ในกระบวนการนั้น จะต้องมีการจัดระเบียบข้อมูล จัดหมวดหมู่ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล หรือการทำให้แน่ใจว่า คุณภาพของข้อมูลที่ออกมาจากการประมวลผลนั้นถูกต้อง ดังนั้น Rising Career ด้าน AI และความปลอดภัยของ Data ก็จะมากขึ้นเช่นเดียวกัน

  1. Quality Assurance Efficiency

AI จะช่วย empower การ test ตัว Software ได้มากขึ้น โดยมันจะช่วยติดตามและระบุข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ระบุรูปแบบ ความสัมพันธ์ และสามารถทำการทดสอบได้ในหลายสถานการณ์ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งช่วยลดรอบการทดสอบได้อย่างมาก ช่วยให้วิศวกร QA สามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้ทันที และอาจทำให้บริษัทหลายบริษัทร่นระยะเวลาให้การทำโปรเจคด้านซอฟต์แวร์ลงได้

การเปลี่ยนแปลงระลอกใหม่ที่สร้างความสั่นสะเทือนให้ทุกอุตสาหกรรม หน้าที่ของผู้นำคือการเรียนรู้ที่จะปรับตัว และพยายามมองหาโอกาสในการใช้ AI กับตัวธุรกิจ

ในยุคที่สักวันหนึ่ง กลางห้องประชุม หากให้ยกมือว่าใครไม่เคยใช้ AI เราอาจจะไม่เห็นเลยสักมือเดียว เพราะ AI จะกลายเป็น General Purpose Technology เหมือนอย่างโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เนต สิ่งสำคัญคือมนุษย์จะยกระดับศักยภาพของตนเองอย่างไรให้เท่าทัน และดึงความเป็นมนุษย์ให้กลายเป็นจุดแข็ง และทำให้การใช้ AI เป็น Next Normal ในที่สุด

ที่มา:

https://www.cognition-labs.com/blog

https://www.fastcompany.com/91006377/what-is-a-prompt-engineer-and-how-can-you-become-one

https://medium.com/@ulissesbgd/the-future-of-qa-engineering-how-ai-is-empowering-software-testers-922c84fd14f1

https://www.cnbctv18.com/technology/meet-devin-the-world-first-ai-software-engineer-that-debugs-writes-and-deploys-code-19259531.htm

https://80.lv/articles/researchers-unveil-devin-the-first-ai-software-engineer/

Update ความรู้จาก Disrupt ได้ที่ช่องทาง